V areálu Fakultní nemocnice na Borech přibyla parkovací místa

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 12. únor 2020 12:01
PO_Nove parkoviste pred pavilonem 54 Foto: FN Plzeň

Celkem 37 nových parkovacích míst vyrostlo u budovy Interního oddělení v areálu bývalé vojenské nemocnice ve Fakultní nemocnici na Borech.

Foto: FN Plzeň

Potřeba parkovacích míst vzrůstá každým rokem. Na poptávku tak musí reagovat také Fakultní nemocnice v Plzni. Pacienti nemocnice mohou od 7. února nově využívat parkoviště před pavilonem číslo 54, budovou Interního oddělení v areálu bývalé vojenské nemocnice FN Plzeň - Bory, kde přibylo 37 nových parkovacích míst. „Vzhledem ke stavu parkoviště byly úpravy prováděny ve dvou úrovních. První úroveň a jedno z největších úskalí bylo přemístění zásobníku O2, kvůli kterému se muselo rozšířit ústí křižovatky a kus vozovky. Zásobník byl přesunut na zpevněnou parkovací plochu za pavilonem číslo 59. Náklady této akce byly ve výši 3,6 milionů. Druhým krokem byla rekonstrukce stávající parkovací plochy a vytvoření nových parkovacích míst v hodnotě 3,3 milionů korun,“ prohlásil technicko-provozní náměstek Milan Topinka.

V současnosti je na Lochotíně k dispozici parkovací dům pro 398 vozidel zaměstnanců FN Plzeň, který se otevřel v roce 2017, tím se uvolnila parkovací místa pro vozidla pacientů a návštěvníků nemocnice. Parkoviště před vchodem F nabízí 250 míst a přilehlá zpevněná plocha 150 míst.

FN Plzeň systematicky navyšuje kapacity parkovacích míst, kdy objem vložených finančních prostředků za posledních 10 let činil na Borech bezmála 27 milionů a na Lochotíně přes 186 milionů.

Systém parkování v borském areálu FN Plzeň umožňuje stání na 606 místech a v lochotínském areálu je dokonce 1 400 parkovací míst. Za posledních 10 let bylo vloženo do parkování v obou areálech FN Plzeň téměř 213 milionů, tato investice značí pro vedení FN Plzeň velkou prioritu, aby byl pacient spokojený nejen s péčí lékařskou, ale i s komfortem parkování.