Univerzity uzavřely smlouvu o spolupráci v oblasti vzdělávání akademických pracovníků

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 8. únor 2023 09:37
Univerzity uzavřely smlouvu o spolupráci v oblasti vzdělávání akademických pracovníků Foto: ZČU

Rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Miroslav Holeček a rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková podepsali v úterý 7. února na ZČU smlouvu o spolupráci v oblasti rozvoje pedagogicko-psychologických dovedností akademických zaměstnankyň a zaměstnanců. Unikátní smlouva představuje důležitý krok v péči o kvalitu vzdělávání na vysokých školách. 

„Spolupráce Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v oblasti zlepšování pedagogických dovedností akademických pracovnic a pracovníků už trvá mnoho let, během nichž proběhla celá řada aktivit. Je zřejmé, že oběma univerzitám leží toto téma na srdci. Podepsané memorandum považuji za ohromnou příležitost pro společný rozvoj v oblasti péče o kvalitu vzdělávací činnosti,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

512A2186.jpg

„České vysoké školství se intenzivně dlouhodobě věnuje například tomu, jak hodnotit vědu. Vzdělávání, které je naším zásadním posláním, naproti tomu často vnímáme jako samozřejmé. Považuji proto za velmi důležité, aby univerzity této oblasti věnovaly více pozornosti, hodnotily kvalitu výuky, hledaly nové formy a reflektovaly společenský a technologický vývoj,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček. „Cením si dlouhodobé spolupráce s Univerzitou Karlovou na tomto tématu a věřím, že podpisem smlouvy otevíráme další etapu, která může pozitivně ovlivnit nejen naše univerzity,“ dodal.

Spolupráce ZČU a UK bude probíhat zejména formou pořádání společných meziuniverzitních workshopů, přednášek, kurzů, konferencí a letních škol vysokoškolské pedagogiky. Na základě podepsané rámcové smlouvy bude docházet k vzájemné výměně lektorů a mentorů, odborníci obou univerzit budou také společně tvořit didaktické materiály a pomůcky a připravovat společné výzkumné a další projekty. Ke spolupráci v uvedené oblasti budou univerzity využívat své platformy Pedadesk (ZČU) a Paedagogium (UK). Získané poznatky budou sdílet a využívat ve společné činnosti.

Podle Lucie Rohlíkové, vedoucí odboru Kvalita na ZČU, je podpis smlouvy mezníkem v rozvoji vzdělávání akademických pracovníků. „Jsme první univerzity v ČR, které takovou spolupráci uzavřely. Vzdělávání akademických pracovníků bylo donedávna spíše opomíjeným tématem, až v posledních letech je v přístupu k němu patrný posun jak v Evropě, tak i přímo v České republice. Jsme rádi, že společně s Univerzitou Karlovou můžeme v této oblasti udávat směr,“ říká Lucie Rohlíková. Ta považuje vzdělávání akademiků za důležité téma a domnívá se, že větší důraz na něj bude klást v budoucnu i Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Věří tak, že ze spolupráce dvou univerzit může postupně vzniknout širší platforma pro vysokoškolskou pedagogiku, do níž budou zapojeny i další vysoké školy.