Učitelé a žáci SOUE se pravidelně zapojují do projektů programu Erasmus

Foto: SOUE

SOUE získal finanční prostředky na dva projekty z programu Erasmus+. Obecným cílem projektů je využití moderních technologií a metod týmové práce studentů a učitelů, zlepšení komunikačních schopností v cizích jazycích – angličtině a partnerských jazycích. Účastníky budou učitelé a studenti (věk 15-17 let), odborníci spolupracujících institucí, členové místních komunit a školské úřady. V rámci obou projektu budou uspořádány mezinárodní projektové aktivity v každé zemi, kterých se zúčastní skupiny žáků a učitelů ze všech škol. Tyto pobyty jsou plně hrazeny z grantu projektů.

Škola je koordinátorem projektu s názvem „Je to náš svět – starej se o něj“, ve kterém spolupracuje se školami z Polska, Španělska a Itálie. Tento projekt chce odhalit dopad lidské činnosti na naši planetu a ukázat, co můžeme udělat pro zajištění udržitelné budoucnosti. Pro tento projekt školu inspirovaly cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) zvláště následující: Konec hladu, Rovnost mužů a žen. Pitná voda a kanalizace, Dostupné a čisté energie. Klimatická opatření, Život ve vodě, Partnerství ke splnění cílů.

Hlavními cíli vzdělávací aktivity rovnost mužů a žen bude informovat studenty o diskriminaci žen, nucených sňatcích a mrzačení genitálií; dozvědět se o stejných právech. Hlavním cílem vzdělávací aktivity o vodě, kanalizaci zvýšit povědomí studentů o vodě a šířit hodnotu vody v různých kulturách. Hlavním cílem vzdělávací aktivity čisté energie bude porozumět způsobům výroby energie; uvědomit si důležitost využití cenově dostupných alternativních zdrojů energie a naučit se, jak šetřit energií. Hlavním cílem vzdělávací aktivity změny klimatu a nulového hladu bude porozumět příčinám změny klimatu; porozumět tomu, jak lidské činnosti ovlivňují životní prostředí; seznámit se s fakty o změně klimatu, o tom, jak tyto změny ovlivňují zemědělství a způsobují hlad, a seznámit studenty s „planetární stravou“ a jak může zachránit planetu.

Koordinátorem druhého projektu „Odlišní, ale společně“ je rumunská škola a zde jsme partnery společně ještě se školami z Řecka, Itálie a Turecka. Cílem tohoto projektu je proměnit multikulturní prostředí na mezikulturní, ve kterém se lidé patřící k různým etnickým skupinám navzájem váží. Proto je nutné zapojit studenty do aktivit zaměřených na poznání a respektování specifických tradic k etnikům žijícím v celé Evropě. Poznáním hodnot národní identity, objevováním odkazů mezi různými etniky a národnostmi si studenti mohou rozvinout dovednosti, které je transformují do odpovědných evropských občanů.

Jedním z hlavních cílů je utváření mezikulturních dovedností mezi studenty a učiteli účastí na takových činnostech, jako jsou: tradiční řemeslné dílny (malování mramorovou technikou, dřevěné předměty, dekorace na slupky z kukuřice atd.), festival zimních tradic, řízené návštěvy turistických cílů ze zúčastněných zemí, eTwinning projekt, flash mob, hry, debaty, výstavy atd.

PR