Tvrdý dopad pandemie. Plzeňský kraj turisty příliš nelákal

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 10. listopad 2021 13:12
Tvrdý dopad pandemie. Plzeňský kraj turisty příliš nelákal ilustrační. Foto: město Plzeň

Plzeňský kraj navštívilo za první tři čtvrtletí letošního roku celkem 451 241 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 představuje pokles o 10,4 %. Omezení v jarních měsících týkající se mezinárodního i tuzemského pohybu turistů měla vliv na pokles počtu hostů. Výrazný pokles byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 33,7 %), kteří tvořili 16,7 % z celkového počtu hostů. Z tuzemska pocházelo 83,3 % z celkového počtu hostů. Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 5,3 % a jedná se tak až o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Praha s podílem 16,3 % všech turistů směřujících do naší republiky.

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 289 147 nocí a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesl tento ukazatel o 9,4 %. "Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,9 noci a průměrná doba pobytu na 3,9 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2020 je průměrný počet přenocování srovnatelný" uvedla Lenka Hamouzová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni. S průměrnou dobou pobytu 3,9 dní se podle ní řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na deváté místo v ČR a odpovídá celorepublikovému průměru (3,9 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 4,9 dní, naopak nejkratší v Praze (3,2 dní).

Z celkového počtu 75,3 tisisíc zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2021 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. "Do našeho kraje jich zavítalo 38 582, tedy o 38,1 % méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali také hosté ze Slovenska, Polska, Nizozemska či Itálie," podotokla Hamouzová.

Přímo ve 3. čtvrtletí do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 357 479 osob, z toho 16,5 % byli hosté ze zahraničí a zbývajících 83,5 % tvořili tuzemští návštěvníci. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 10,6 %, a to především vlivem výrazného nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 12,7 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 30 352, což byla nadpoloviční většina ze všech zahraničních hostů (51,4 %). Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (4 033, tj. 6,8 %), Polska (2 668, tj. 4,5 %) a Nizozemska (2 600, tj. 4,4 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí oproti stejnému období roku 2020 vzrostla podle Hamouzové ve všech krajích ČR. Praha zaznamenala nejvyšší nárůst hostů (o 41,7 %), kde více než polovinu z celkového počtu hostů tvořila zahraniční klientela. K dalším regionům po Praze, kterým se v létě dařilo, patřily kraje Zlínský, kam přijelo o 12,9 % osob více, dále kraje Moravskoslezský (o 12,4 %) a Pardubický (o 11,0 %). V Plzeňském kraji byl zaznamenán pátý nejvyšší nárůst, a to o 10,6 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí strávili celkem 1 066 885 nocí, což bylo o 9,2 % více než za stejné období předchozího roku. V nárůstu se tak Plzeňský region umístil na sedmé příčce mezi kraji. "V průměru připadaly na jednoho hosta 3 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 4 dny," dodala Hamouzová.