Sluchově postižení mohou komunikovat s úřadem díky unikátní funkci

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 4. březen 2021 11:45
201120_Online_prepis_Sluchove_postizeni_Anotace ilustrační

Sluchově postižení mohou nově komunikovat na webu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz pomocí unikátní funkce přepisu hovoru „text to speech“. 

Infolinka s online přepisem řeči pro osoby se sluchovým postižením, která je nasazena na webu Plzeňského kraje, je nově rozšířena o unikátní funkci „text to speech“ během hovoru. Tato nová funkce umožňuje využít službu i osobám se zhoršenou srozumitelností řeči či její úplnou ztrátou. Uživatel služby nově může svůj dotaz vepsat do speciálního řádku, dotaz je následně automaticky přečten syntetickým hlasem zaměstnanci úřadu a mluvená reakce úředníka je přepsána profesionálním přepisovatelem do textové podoby.

„Uživatel služby si tedy může vybrat, zda bude komunikovat mluvenou češtinou či psanou formou. Odpověď zaměstnance úřadu mu bude vždy doslovně přepsána profesionálními přepisovateli, kteří dosahují rychlosti přes 500 úhozů za minutu,“ popisuje výhodu nové služby náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizaci a Centrální nákup Pavel Hais.

Tuto inovaci připravil sociální podnik Transkript online k dnešnímu Světovému dni sluchu na základě zpětné vazby cílové skupiny osob s postižením sluchu. Právě tito lidé se v důsledku ztráty sluchu často potýkají i se zhoršenou srozumitelností mluveného slova.

„Komunikaci krajského úřadu s lidmi s hendikepem se snažíme stále zdokonalovat. Především v dnešní těžké době se zkvalitňování elektronické komunikace ukazuje jako jediná možná cesta. Nová funkce nás tak opět posune o kousek dál,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Sociální podnik Transkript online usiluje již od roku 2012 o snižování komunikačních bariér mezi většinovou společností a světem osob se sluchovým postižením. Za dobu své existence poskytl svým klientům desítky tisíc hodin přepisů mluvené řeči.