Úleva pro řidiče. Skončila objížďka na hlavním tahu na Přeštice

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 13. září 2021 09:11
Úleva pro řidiče. Skončila objížďka na hlavním tahu na Přeštice Zdroj: ŘSD

V průběhu víkendu skončila rekonstrukce silnice mezi Horní Lukavicí a Přešticemi. Stavebními úpravami prošel úsek komunikace od napojení budované přeložky Šlovice – Přeštice na silnici I/27 až po křižovatku s místními komunikacemi Průmyslová a Na Chmelnicích v Přešticích. Celková délka opravované trasy byla téměř 1,8 kilometru. Původně měli řidiči využívat objízdnou trasu přes Dolní Lukavici pouze do srpna, nakonec si ale museli ještě na zprovoznění počkat o měsíc déle.

Během opravy došlo k odfrézování starého asfaltové souvrství vozovky. "Provedeny byly lokální opravy, byly strženy krajnice, pročištěny příkopy a opraveny hospodářské sjezdy. Následně byla provedena pokládka nové podkladní, ložní a obrusné vrstvy vozovky," uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.  Stavba zahrnovala i rekonstrukci propustku v řešeném úseku.

Kvůli úplné rekonstrukci byla silnice I/27 ve směru od Přeštic do Plzně uzavřena po celou dobu trvání stavebních prací. Řidiči tak museli využívat objízdnou trasu přes Dolní Lukavici. "Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy, kdy místem projede více než 16 tisíc vozidel denně se jednalo o nejbezpečnější možné řešení. Dokončením stavebních prací tak končí i nutnost využívat objízdnou trasu a doprava bude opět vedena po hlavním tahu," dodal Koloušek.