Sběrné místo na Valše musí obvod zavřít, rozhodl Krajský soud

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 30. duben 2021 12:54
sbrn-msto_valcha_petr-baloun_55287_plzensko_h Místostarosta centrálního obvodu Petr Baloun při otevření sběrného místa na Valše. Foto: ÚMO Plzeň 3

Sběrné místo Valcha se musí z rozhodnutí Krajského soudu v Plzni okamžitě uzavřít. Část kontejnerů na separovaný odpad budou mít místní obyvatelé k dispozici na křižovatce ulic K Silu a Špačková.

"Městskému obvodu Plzeň 3 jako stavebníkovi sběrného místa Valcha bylo tento týden oznámeno, že rozsudkem Krajského soudu v Plzni bylo zrušeno rozhodnutí stavebního úřadu ÚMO Plzeň 3 ve věci společného územního souhlasu a souhlasu s provedením stavebního záměru „Sběrné místo Valcha, Plzeň – Valcha, ul. K Silu“. V této souvislosti se tedy aktuálně jedná o stavbu, která nedisponuje opatřením stavebního úřadu ve smyslu povolení stavby, a proto musí být sběrné místo od 30. 4. 2021 uzavřeno," potvrdila mluvčí centrálního obvodu Alena Marešová. Část kontejnerů na separovaný odpad ze sběrného místa byla či bude umístěna na místo k tomu určené a řádně zkolaudované, a to na křižovatce ulic K Silu a Špačková.

Důvodem pro zrušení uvedeného rozhodnutí Krajským soudem v Plzni byla podle Marešové skutečnost, že stavební úřad zvolil nevhodný typ řízení, a tím mohl omezit okruh stavebním záměrem dotčených účastníků. "Dále soud v odůvodnění svého rozsudku výslovně zdůraznil, že tímto rozsudkem není nijak zpochybněna zákonnost záměru stavebníka, ani nebyla posuzována důvodnost námitek žalobců, tedy zda stavebním záměrem skutečně bude nepřiměřeně negativně zasaženo do vlastnických práv žalobců," popsala.

Na základě zpracovaného právního rozboru byl podle mluvčí obvodu využit mimořádný opravný prostředek, a proti rozsudku Krajského soudu v Plzni byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. "Zároveň bylo požádáno o odložení výkonu rozhodnutí tak, aby bylo možné sběrné místo využívat do doby vynesení rozsudku Nejvyššího správního soudu. Bohužel do doby rozhodnutí o odložení výkonu rozhodnutí musí zůstat sběrné místo uzavřeno a stavební úřad také musí zahájit nové projednání povolení stavby v souladu s rozsudkem Krajského soudu v Plzni," doplnila Marešová s tím, že městský obvod Plzeň 3 je připraven poskytnout maximální součinnost.