Rokycany příští rok zdraží svoz odpadů i vodu, důvodem je hlavně vyšší DPH

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pondělí, 27. listopad 2023 12:28
Rokycany příští rok zdraží svoz odpadů i vodu, důvodem je hlavně vyšší DPH ilustrační. Foto: pixabay

Rokycany zdraží od ledna příštího roku svoz odpadů i vodu. Koeficient daně z nemovitosti zůstane stejný. Místní poplatek za odpadové hospodářství se zvedne z dosavadních 780 korun na 900 Kč na obyvatele za rok, tedy o deset korun za měsíc na jednoho poplatníka. Cena vodného a stočného vzroste meziročně o deset procent na 136,23 Kč za metr krychlový včetně DPH.

Ze současných 780 korun dojde k navýšení ročního poplatku na 900 korun za poplatníka. „Jedná se o navýšení o 10 korun za měsíc na jednoho poplatníka, kterým je fyzická osoba, nebo majitel nemovitosti. K navýšení vedly dva hlavní důvody. Vládní konsolidační balíček přesunul některé služby do vyšší daně z přidané hodnoty, včetně odvozu odpadu. To znamená zvýšení DPH z dosavadních 15 % na 21 % např. u obsluhy nádob na směsný komunální odpad, tříděného sběru odpadů. Druhým důvodem je inflační doložka u většiny smluv se společností, která svoz komunálního odpadu pro naše město zajišťuje. Město dlouhodobě doplácí na provoz obecního systému odpadového hospodářství, kdy doplatek města na obyvatele za rok 2022 byl ve výši 652 korun za osobu. Město muselo k navýšení přistoupit z důvodu vnějších vlivů, a to pouze o nutnou částku,“ uvedl starosta města Tomáš Rada.

Maximální výše poplatku je v současné době zákonem stanovena na 1 200 korun. „Třídění odpadů podle druhu a kategorie je z hlediska přístupu k životnímu prostředí nutné a zákon o odpadech je nám všem ukládá jako povinnost. Všem, to znamená obcím, fyzickým i právnickým osobám. Splnění této povinnosti je ale pro obce také velmi nákladné. Ještě nákladnější se ale stává odstranění směsného komunálního odpadu skládkováním, a to díky zákonnému poplatku za uložení jedné tuny odpadu na skládku, který se každým rokem zvyšuje. Zjednodušeně řečeno, náklady na svoz a zpracování komunálních odpadů bohužel rostou, ale obcím, jejichž obyvatelé vzorně třídí, se zvyšují méně. A tak to bude i do budoucna,“ vysvětlil Tomáš Lavička, který má na starost odpadové hospodářství města Rokycan.

Vodné a stočné se od ledna zvedne ze současných 124,25 Kč/m3 na 136,23 Kč/m3 včetně DPH. Důvodem je navýšení regulované části ceny ministerstvem financí, zejména zvýšení sazby DPH.  Cena se skládá z nakupované vody, nájemného za vodohospodářský majetek, které město příští rok zachová, a provozních nákladů, které jsou regulované předpisy ministerstva financí.

Město nemění místní poplatek ze psa, který bude 250 Kč za prvního psa v rodinném domě a 500 Kč za každého dalšího, senioři nad 65 let platí 100 a 200 Kč. Obyvatelé bytových domů platí 1000 Kč za prvního a 2000 Kč za dalšího psa, senioři 200 a 300 Kč.