První fakulta Západočeské univerzity už přechází na on-line výuku

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 24. listopad 2021 12:41
První fakulta Západočeské univerzity už přechází na on-line výuku Foto: ZČU

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni přešla ve středu 24. listopadu na on-line výuku. Vedení fakulty takto rozhodlo s ohledem na epidemickou situaci a také na skutečnost, že charakter vyučovaných předmětů tuto změnu ve formě výuky umožňuje. Informovala o tom mluvčí Západočeské univerzity Šárka Stará.

Výuka na Fakultě právnické bude probíhat v prostředí Google Meet dle platného rozvrhu. Jde tedy o synchronní formu, kdy je prezenční výuka realizována distančními prostředky.

Dalších osm fakult Západočeské univerzity zatím vyučuje prezenčně. "Především v prakticky zaměřených předmětech nelze totiž prezenční formu plnohodnotně nahradit formou on-line. Některé fakulty proto ve snaze zabránit šíření nemoci covid-19 zpřísňují pravidla účasti na přednáškách a seminářích, například zavedly povinnost nosit respirátory během výuky bez ohledu na počet osob, které se jí účastní," dodala Stará.

Fakulta pedagogická podle Staré stanovila vyhláškou děkana, že u některých předmětů může výuka probíhat on-line formou. "Vedoucí dané katedry má povinnost zvážit rizikovou skupinu vyučujícího, množství studentů v předmětu, infrastrukturu výuky, charakter předmětu a návaznost na další rozvrhové akce. Vyučování vždy probíhá synchronní formou," dodala.