Prostor U Zvonu zdobí speciální objekt Kulička

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 17. červen 2022 17:53

Speciální objekt najdou až do konce března příštího roku Plzeňané v lokalitě U Zvonu. Západočeská galerie iniciovala vznik tzv. Kuličky, aby podpořila tvorbu pro veřejný prostor a pomohla s využitím uměleckého objektu zaměřit pozornost plzeňské veřejnosti na pozemek U Zvonu. Právě na něm by mohla v budoucnosti vyrůst nová budova galerie.

Dílo vzniklo díky spolupráci Západočeské galerie v Plzni a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU za finanční podpory města Plzně. Projekt je součástí festivalu Kulturní léto Západočeské galerie s Pivotečkou U Zvonu. Jeho autorem je známý umělec Benedikt Tolar.

Objekt Kulička je vytvořený z hliníku, oceli, polyuretanu a má průměr 330 centimetrů. Je významově založen na vzájemném napětí mezi absolutní platónskou formou (koule) a jejím zvrásněným, zmačkaným povrchem. "Tento nepravidelný abstraktní povrch povahu útvaru vtěluje do reálné, živé formy s její fyzickou nahodilostí, nedokonalostí a proměnlivostí. Stání před sochou je jiné, než stání před užitným předmětem: stimuluje zvláštní rozhovor mezi „já“ diváka a „ty“ sochy. Promyšlené proporce Kuličky staví před diváka útvar, který jej sice převyšuje, ale nemá nad ním převahu – odpovídá jeho pohledu a vede s ním dialog," popsala mluvčí Západočeské galerie Gabriela Darebná.