Přijímací zkoušky na plzeňskou lékařskou fakultu mění kvůli pandemii podobu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 16. červen 2020 11:22
Modrá posluchárna_JUN UNI foto: Lékařská fakulta

Nutnost dodržet bezpečnostní a hygienická opatření spojená s prevencí nákazy virem SARS-CoV-2 ovlivnilapodobu letošních přijímacích zkoušek na Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy. Zkoušky sice proběhnou v plánovaném termínu 17. června, všichni uchazeči ale nebudou psát testy naráz jako v minulých letech. Zájemci o studium v českém jazyce, kterých je letos 2643, budou rozděleni na tři směny, z nichž první začne v osm hodin ráno a poslední ve tři odpoledne. Oproti minulým letům, kdy dostali po 50 otázkách z fyziky, chemie a biologie, budou uchazeči letos odpovídat z každého předmětu pouze na 25 otázek. Všechny tři sety otázek mají stejnou obtížnost. Zachován zůstává princip, že jsou nabízeny 4 odpovědi a pouze jedna z nich je správná. Časový limit pro vypracování všech 75 otázek je 135 minut.

V minulých letech, kdy všichni uchazeči skládali zkoušky ve stejný čas, nestačily plzeňské lékařské fakultě vlastní prostory a půjčovala si místnosti Fakultní nemocnice Plzeň a Západočeské univerzity. Z důvodu zvýšených hygienických opatření zůstávají letošní přijímačky pouze v prostorách lékařské fakulty. „Pracovníci studijního oddělení během jarních měsíců obvolávali a obcházeli všechna fakultní pracoviště, sepisovali kapacity poslucháren, praktikáren a studoven, počítali a rozvrhovali. Nakonec se jim podařilo sestavit harmonogram do tří směn tak, aby mohly přijímací zkoušky proběhnout pro všechny uchazeče v plánovaném termínu 17. června,“ vysvětlila vedoucí studijního oddělení plzeňské lékařské fakulty Martina Buriánková.

Další komplikací, která postihla některé letošní uchazeče, je kolize termínu maturit a přijímacích zkoušek. Pro uchazeče, kteří se nemohou dostavit na řádný termín z důvodu posunu své maturitní zkoušky, je připraven náhradní termín přijímacích zkoušek dne 3. 7. 2020. „Připouštíme, že překryv termínů může znamenat pro uchazeče zvýšený stres, není však v našich silách vyhovět všem. Náhradní termín je zcela rovnocenný termínu řádnému,“ uvedla Martina Buriánková.

Zájem o studium medicíny v českém jazyce zůstává přibližně stejný. Přihlášku si letos do Plzně podalo 1856 uchazečů na obor Všeobecné lékařství a 787 uchazečů na Zubní lékařství. Loni se hlásilo 1941 na Všeobecné lékařství, 708 na Zubní lékařství. Přijato bylo 562 a 77 uchazečů, ke studiu se pak zapsalo 302 studentů Všeobecného a 43 studentů do Zubního lékařství.

Stejně jako loni přijímá fakulta do studijního programu Všeobecné lékařství přibližně o 50 více uchazečů, než tomu bylo do roku 2018. Děje se tak díky finanční pobídce vlády ČR a snaze o zachování dostatečného počtu lékařů aktivních v ČR. Spolu s 50 studenty „navíc“ z tohoto akademického roku tak fakulta bude hostit už o 100 studentů více, než jaké byly její dlouholeté kapacity. S dalšími roky a postupem studentů do vyšších ročníků pak bude jejich počet dále narůstat.

Na plzeňské lékařské fakultě probíhá i studium v anglickém jazyce. Dne 2. 6. 2020 proběhlo distanční přijímací řízení, další přijímací řízení dne 3. 6. 2020 v ČR a během července a srpna proběhnou další přijímací řízení v evropských zemích a případně v Plzni. Podávání přihlášek do anglického programu je stále ještě možné, termín byl prodloužen do 30. 6. 2020. Na obor General Medicine má být přijato stejně jako vloni 90 studentů, bude také znovu otevřen obor Dentistry, kde je v plánu přijmout deset studentů.