Přijde vám Plzeňský kraj nebezpečný? Zdání klame, ukazují statistiky

Zveřejněno v Krimi
Od - neděle, 12. září 2021 06:50
Přijde vám Plzeňský kraj nebezpečný? Zdání klame, ukazují statistiky ilustrační. Foto: pixabay

V roce 2020 bylo v Plzeňském kraji registrováno 8996 trestných činů, což je podle statistik nejménně za posledních 30 let.

Nejvyšší počet trestné činnosti byl zaznamenán v roce 1999, a to 18 446 registrovaných trestných činů, což bylo dvakrát více než v roce 2020. Meziročně se snížila trestná činnost o 12,9 %. "Pokles kriminality byl kromě jiného ovlivněn omezením pohybu obyvatel v rámci hygienicko-protiepidemických opatření v důsledku pandemie COVID–19," uvedla Tereza Mildorfová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,4 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo.

Celkové procento objasněnosti se od roku 2010 v Plzeňském kraji pohybuje v rozmezí 44,5–54,4 %. "V roce 2020 objasnila policie v regionu 44,5 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj zařadil po Praze a Jihomoravském kraji na třetí místo s nejnižším podílem objasněných případů," podotkla Mildorfová

Nejvíce trestných činů evidují statistici v okrese Plzeň‍-‍město (4 362), což byla téměř polovina z celkového počtu registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,6 %). V okrese Klatovy byl zaznamenán nejvyšší pokles, a to o více než pětinu registrovaných trestných činů proti předchozímu roku.

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Domažlice (60,4 %), nejméně potom v okrese Plzeň‍-‍město (34,3 %). Ve srovnání s rokem 2019 byl v regionu zaznamenán v roce 2020 pokles procenta objasněnosti trestních činů ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Klatovy, a to o 9,6 procentních bodů. Celkově došlo v Plzeňském kraji oproti roku 2019 k poklesu procenta objasněnosti trestných činů o 3,2 procentního bodu.

Většina registrovaných trestných činů je klasifikována obecným činem a v Plzeňském kraji představoval v roce 2020 jejich podíl na celkovém počtu trestných činů 74,2 %. Z oblasti obecné kriminality je nejvíce trestných činů majetkových (66,2 %) a násilných (10,0 %). Z majetkové trestné činnosti se jedná především o prosté krádeže, jež představovaly více než třetinu obecných trestných činů (35,0 %). Hospodářská kriminalita se v kraji podílela 9,1 % na celkovém počtu registrovaných trestných činů. Z násilných činů se jedná nejčastěji o úmyslné ublížení na zdraví, porušování domovní svobody nebo nebezpečné vyhrožování apod. V porovnání s rokem předchozím kriminalisté zaznamenali celkově pokles o 1 328 registrovaných trestných činů, u obecné kriminality se jednalo o pokles o 9,3 %, u hospodářské kriminality dokonce o 28,1 %.