Meda Mládková slaví 102 let

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 8. září 2021 09:30
Meda Mládková slaví 102 let Zdroj: wikipedia

Mecenáška moderního českého výtvarného umění a zakladatelka Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových se ve středu 8. září dožila 102 let. Od roku 1948 žila v exilu, ale udržovala kontakty se zdejší výtvarnou scénou a po roce 1989 se do Československa vrátila.

Od roku 1990 usilovala Meda Mládková o získání vhodné budovy, která by sloužila jako stálá expozice její sbírky moderního středoevropského umění. Nakonec se jí po dlouhém úsilí a za velkého osobního nasazení podařilo až téměř po deseti letech získat zpustlé a zchátralé Sovovy mlýny na pražské Kampě.

Budovy rekonstruovala za účasti renomovaných umělců a architektů a neoficiálně poprvé otevřela roku 2001. Hned v následujícím roce postihla Museum Kampa ničivá povodeň, která zatopila přízemí do výše 3 metrů. Sbírky se podařilo zachránit, ale budova musela projít novou rekonstrukcí. Museum Kampa tak slavnostně otevřela až roku 2003.Budovy pronajalo Museu Kampa Hlavní město Praha na 99 let a zároveň získalo celou mimořádně cennou sbírku do svého vlastnictví. Jako připomenutí společných cílů a památky svého muže založila Meda Mládková Nadaci Jana a medy Mládkových, která muzeum spravuje. Motto, které vítá návštěvníky na vnější stěně hlavního výstavního sálu, vyjadřuje vlastenecké pohnutky manželů Mládkových, které stály na počátku budování sbírky: „Vydrží-li kultura, přežije národ.“