Právnická fakulta ZČU ukončila program celoživotního vzdělávání, nelíbil se akreditačnímu úřadu

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 24. červenec 2022 17:52
Právnická fakulta ZČU ukončila program celoživotního vzdělávání, nelíbil se akreditačnímu úřadu Právnická fakulta. Zdroj: ZČU

Plzeňská práva ukončila od nového akademického roku program celoživotního vzdělávání (CŽV), který nabízela od roku 2010 a absolvovaly ho stovky studentů. Byl hlavním důvodem, proč Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) zahájil v polovině května s Fakultou právnickou Západočeské univerzity (ZČU) správní řízení k omezení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda. Díky ukončení CŽV a návrhu systémových opatření uvnitř univerzity Rada NAÚ řízení zastavila. 

Důvodem správního řízení, které NAÚ zahájil 17. května, byl právě program celoživotního vzdělávání (CŽV) Základy práva. Rada NAÚ poukazovala na velkou váhu bonifikace, přiznávanou jeho absolventům v přijímacím řízení do magisterského studijního programu.

V reakci na správní řízení vydal děkan Fakulty právnické ZČU Stanislav Balík dne 18. května pokyn o neuskutečňování programu CŽV Základy práva a rektor ZČU Miroslav Holeček následně navrhl systémová opatření, která by v rámci interních procesů podobné situace do budoucna eliminovala.

„Západočeská univerzita má institucionální akreditaci, což je důkazem, že dokážeme vnitřní procesy sami kontrolovat a že dokážeme také reagovat na situace, kdy nastane jakákoliv pochybnost o kvalitě vzdělávání, přijímacího řízení nebo jiných procesů,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček. Jím navržená opatření mají posílit součinnost Rady celoživotního vzdělávání a Rady pro vnitřní hodnocení. „Cílem je, aby Rada pro vnitřní hodnocení mohla lépe dohlížet na propojení programů CŽV se vzděláváním v akreditovaných studijních programech. Považuji také za nutné, aby v Radě pro vnitřní hodnocení byl externí odborník, který zaručí, že i v tak specifické oblasti, jakou je oblast vzdělávání Právo, bude Rada schopna provádět věrohodnou oponenturu,“ vysvětlil rektor.

V situaci, kdy nejsou zcela jasná pravidla pro uznávání programů celoživotního vzdělávání, může být podle něj právě toto důležitým nástrojem zajišťování kvality. „Jsem rád, že Fakulta právnická bude moci pokračovat ve vzdělávání bez omezení akreditace. Je však důležité chápat správní řízení také jako příležitost pro kroky na systémové úrovni, které nám pomohou podobným situacím předcházet,“ upozornil Miroslav Holeček. Navržená systémová opatření musí ještě schválit Akademický senát ZČU.