Policie představila novou kampaň, jejím cílem je zdůraznit ohroženost chodců

Zveřejněno v Krimi západ
Od - neděle, 4. září 2022 07:28
Policie představila novou kampaň, jejím cílem je zdůraznit ohroženost chodců foto: Policie ČR

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje spustilo začátkem září novou preventivní kampaň s názvem „Všichni jsem chodci“. Jejím cílem je zdůraznit ohroženost chodců a vzbudit v lidech odpovědnost k sobě, ale i k ostatním. Policisté při tvorbě kampaně vycházeli z vyhodnocení dopravní nehodovosti a jejích tragických následků za loňský rok.

V roce 2021 policisté zaevidovali na území Plzeňského kraje celkem 3 914 dopravních nehod s účastí chodců, při kterých bylo usmrceno celkem 34 osob, 1 428 osob bylo zraněno lehce a 84 lidí utrpělo těžká zranění. Z počtu smrtelně zraněných se pak jednalo o 12 chodců, což je nárůst oproti roku předloňskému o 3 osoby. S ohledem na tuto nepříznivou bilanci byla bezpečnost chodců stanovena jako jedna z hlavních priorit Krajského ředitelství policie.

„Přestože v uplynulém roce došlo k mírnému poklesu dopravní nehodovosti, data, která se týkají nehodovosti s účastí chodců, dokládají opak. Z toho důvodu jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost v letošním roce právě na chodce, kteří představovali v roce 2021 více než třetinu všech obětí v silničním provozu. Tato nepříznivá statistika nás samozřejmě netěší, a proto jsme v letošním roce přijali řadu konkrétních opatření, jejichž cílem je zlepšit tuto situaci na silnicích v Plzeňském kraji, obzvláště pak na území města Plzně," uvedl ředitel krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslav Vild.

Kampaň se věnuje nejen bezpečnosti chodců, ale upozorňuje i na řidiče motorových vozidel. Bohužel při všech dopravních nehodách, kde figurují chodci, jsou to právě oni, kteří jsou těmi nejzranitelnějšími. V grafickém zpracování figurují zástupci všech věkových kategorií v roli chodce, tj. od dítěte až po seniora. S projektem se může veřejnost setkat např. na autobusových zastávkách ve formě city lightů. Kampaň mohou lidé zaznamenat i na polepech některých tramvají, na úřadech, ve školách, v autoškolách a dalších institucích po celém území Plzeňského kraje. V období zhoršené viditelnosti pak budou strážníci chodcům distribuovat reflexní prvky.

Kampaň vznikla na základě vzájemné spolupráce krajského ředitelství s Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a také za podpory Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.