×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Počet cizinců v kraji se za 15 let ztrojnásobil

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 16. červenec 2020 15:47

V roce 2019 žilo v Plzeňském kraji 39 779 cizinců bez osob s platným azylem, tvořili tak 6,7 % z celkového počtu obyvatel v regionu. Nejvyšší zastoupení podle státní příslušnosti měli osoby z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Zhruba polovina cizinců žila na území okresu Plzeň-město.

Na území Plzeňského kraje žilo k 31. 12. 2019 celkem 39 779 cizinců (bez azylantů), tj. 6,7 % z celkového počtu obyvatel v regionu. Dle pohlaví je více cizinců mužů, tvoří 57,8 %. Z celkového počtu cizinců na území České republiky představuje skupina cizinců žijící v Plzeňském kraji 6,7 % (čtvrtý nejvyšší podíl v celorepublikovém srovnání). Nejvíce cizinců v mezikrajském porovnání žije v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském.

Z hlediska státní příslušnosti mají v Plzeňském kraji mezi cizinci nejvyšší zastoupení Ukrajinci, kteří tvoří více jak jednu čtvrtinu všech cizinců (27,1 %), dále státní příslušníci Slovenska (21,5 %), Vietnamu (14,6 %), Bulharska (7,1 %), Rumunska (6,5 %) a Německa (5,2 %). V roce 2019 pobývalo v kraji 52,6 % cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, v porovnání s předchozím rokem zde došlo k navýšení o 2,3 procentního bodu. Příčinou by mohl být narůstající počet cizinců přicházejících zejména z Ukrajiny, který se meziročně zvýšil o 22,0 %. Zastoupení cizinců ze zemí Evropské unie (47,4 %) naopak zaznamenalo meziroční pokles o 2,3 procentního bodu.

Zhruba polovina cizinců z celkového počtu v kraji žije na území okresu Plzeň-město (50,4 %). V celém kraji došlo ke zvýšení počtu cizinců o 12,4 % oproti roku 2018, nejvíce pak na území okresu Tachov (o 16,9 %), Plzeň-město (o 14,3 %), Plzeň-jih (o 12,2 %) a Rokycany (o 11,1 %). V okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Rokycany dominovali v roce 2019 Ukrajinci, na Domažlicku a Tachovsku převažovali cizinci vietnamské národnosti a v okresech Klatovy a Plzeň-sever tvořili nejpočetnější skupinu Slováci.

Podíl cizinců na obyvatelstvu Plzeňského kraje má rostoucí trend, region se hodnotou 6,7 % řadí na třetí nejvyšší místo v ČR hned po krajích Hl. město Praha a Karlovarském. Oproti roku 2018 se podíl cizinců na obyvatelstvu kraje zvýšil o 0,7 procentního bodu.

Věkové složení cizinců žijících v kraji se příliš nemění, největší zastoupení mají osoby v produktivním věku (15–64 let), které tvoří 85,4 %, a tento podíl v časové řadě kolísá jen mírně.