Po zimní přestávce začnou znovu práce na průtahu Horažďovicemi, řidiče čeká omezení

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - neděle, 14. březen 2021 09:45

Zimní přestávka končí, stavební práce na průtahu Horažďovicemi jsou znovu obnovené. K úplnému dokončení rekonstrukce v úseku od železničního přejezdu až po konec obce by mělo dojít ve druhé polovině roku. Celkem vyjdou opravy na 880 milionů bez DPH.

"Během stavební sezóny bude provedena kompletní obnova povrchu vozovky, chodníků a zpevněných ploch. Dokončeny budou nové vodovodní řady, dešťová kanalizace, přeložka  plynovodu a provedeno bude i nové veřejné osvětlení. Podél vozovky vzniknou parkovací  místa pro osobní automobily a bude vytvořen odstavný pruh pro provádění kontrolní činnosti  složek Integrovaného záchranného systému. Dokončovací práce poté proběhnou na prodloužené stezce pro chodce a cyklisty," popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Ke konci výstavby následně dojde k opravám silnice na objízdné trase a bude zrušena tzv.  Lavičková cesta, která byla před zahájením stavby vybudována jako provizorní komunikace. "Součástí opravy jsou i následné sadové úpravy. Ty budou také realizovány až v rámci dokončovacích prací," podotkl Koloušek.

Dopravní omezení, která řidiče kvůli stavebním úpravám čekají, budou podle Kolouška výraznější než v minulém roce. Pro vozidla do 7,5 tuny dojde k odklonění dopravy na silnici I/22 v obci Horažďovice ve směru od města Strakonice. Doprava tímto směrem bude vedena přes místní část Horažďovice předměstí, dále po ulici Blatenská, Šumavská, poté objížďka končí  křižovatkou ulice Palackého a Plzeňská. Provoz ve směru Klatovy – Strakonice bude omezen vždy do jednoho jízdního pruhu, který se bude střídat v závislosti na postupu prací. Vozidla nad 7,5t budou muset obousměrně využívat objízdné trasy přes silnice  II/188, I/20 a I/4.