Plzni hrozil velký problém s pitnou vodou. Teď kvůli tomu Vodárna Plzeň žaluje klatovské dřevaře

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 10. prosinec 2021 10:03
Plzni hrozil velký problém s pitnou vodou. Teď kvůli tomu Vodárna Plzeň žaluje klatovské dřevaře Hasiči po znečištění řeky zajišťovali náhradní čerpání vody z Radbuzy. Foto: HZSPK

Vodárna Plzeň a.s. podala žalobu na klatovskou dřevařskou společnost HOLZ Schiller. Bude po ní vymáhat 413.000 korun, které koncem roku 2019 vynaložila, aby zabránila hrozící kontaminaci řeky Úhlavy, jež je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Při ekologické havárii uniklo z firmy asi 200 litrů chemické látky na impregnaci dřeva do Drnového potoka, který je jedním z přítoků Úhlavy. Havarijní situace byla mimořádná, Vodárna tehdy s velkým úsilím řešila ochranu povrchového zdroje vody i náhradní čerpání vody v Doudlevcích z řeky Radbuzy.

„Havarijní situace byla mimořádná. Vodárna Plzeň tehdy s velkým úsilím řešila ochranu povrchového zdroje vody i náhradní čerpání vody v Doudlevcích z řeky Radbuzy,“ uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský. Podle něj došlo k obrovskému nasazení pracovníků magistrátu a hlavně profesionálních a dobrovolných hasičů, bez nichž by se těžko obešla stavba zařízení včetně čerpadel a zhruba půlkilometrového potrubí nutných pro náhradní čerpání vody z Radbuzy. 

Náklady byly nakonec vyčísleny na necelých 413 tisíc korun. Více než 215 tisíc korun muselo být vynaloženo na mimořádné použití práškového aktivního uhlí, dalších cca 135 tisíc korun na mimořádné rozbory jakosti vody a téměř 62 tisíc korun na zaplacení mimořádných přesčasů zaměstnanců.

„Nechali jsme zpracovat právní posouzení a jednoznačně jsme dospěli k rozhodnutí, že škodu budeme vymáhat,“ potvrdil předseda představenstva a technický náměstek primátora Pavel Šindelář s tím, že Vodárna Plzeň vyzvala už dříve společnost Holz Schiller k náhradě škody mimosoudně, ale k narovnání nedošlo. Policie ČR případ odložila.

Situaci na Drnovém potoce Vodárna Plzeň stále sleduje. Povodí Vltavy provádí  každý měsíc monitoring vybraných pesticidních látek, jehož cílem je zjistit, zda tu v návaznosti na událost z října 2019 nedochází ke splachům nebezpečných pesticidních látek z podniku HOLZ Schiller s.r.o.

Z firmy Holz Schiller unikla chemikálie v noci na 8. října. Z Úhlavy se dostala i do Berounky. Odborníci nedoporučovali jíst ryby z Úhlavy a Berounky, zalévání zahrad, napájení dobytka ani koupání. Vysoce toxická látka pro vodní živočichy zavinila úhyny ryb. Firmy podél řeky mají povinnost každou havárii nahlásit, což podle Šindeláře dřevaři neudělali. Plzeň se to podle něj dozvěděla jen díky tomu, že se snažili vyčistit havárii saponátem. Voda v potoce napěnila, pak se začalo zkoumat, co v něm je. "To bylo velké zanedbání a dostanou za to velkou pokutu," uvedl tehdejší hejtman a dnes náměstek hejtmanky Josef Bernard (STAN). "Firma udělala nápravná opatření na technologii a čeká na závěry vyšetřování," řekl loni v lednu její ředitel Petr Kohel.