Plzeňský literární festival představí Čítanky pro krajany

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - středa, 2. listopad 2022 08:26
Plzeňský literární festival představí Čítanky pro krajany Ilustrační foto: FB Moje česká škola

Zajímavý počin představí v rámci Plzeňského literárního festivalu ve čtvrtek 3. listopadu v přednáškovém sále Pražská 13 od 15:30 spolek Moje česká škola. Jedná se o čítanky češtiny pro zjednodušené čtení, které spolek připravil pro děti krajanů žijících v zahraničí. Uplatnění je ale mnohem širší.

 Jazyková úroveň dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí bývá jiná, než u dětí pocházejících z ryze českého prostředí. A proto vznikla knižní edice „Čti česky“ s cílem vytvářet čítanky a další vzdělávací materiály pro zjednodušené čtení – texty připravené přímo na míru dětem žijícím v zahraničí, zohledňující adekvátní způsob čtení. Texty mohou mít i mnohem širší využití – u dětí s migrantskými kořeny, pro výuku češtiny jako cizího jazyka či u dětí s poruchami učení.

V rámci hodinového programu Mgr. Lenka Kropáčová krátce představí činnost spolku Moje česká škola z. s. a poté návštěvníky Mgr. Radka Polenská provede ukázkami práce s čítankami pro zjednodušené čtení a pracovními sešity - metodika je přístupná nejen ostříleným pedagogům, ale i rodičům vyučujícím děti doma.

První čítanka ve zjednodušené češtině se těší zájmu nejen u krajanů v zahraničí. Ukazuje se, že tento typ textu bude využitelný také k podpoře čtenářské gramotnosti dětí cizinců žijících v ČR či dětí ve vyloučených lokalitách. Čítanky se zaměřují na rozvíjení techniky čtení a prohloubení čtení s porozuměním. Pracují s omezenou slovní zásobou a jednoduchou větnou stavbou. Příběhy jsou krátké, a přesto vystavěné tak, aby byly pro děti poutavé a od četby je neodrazovaly. Témata rovněž rezonují s učivem, které se probírá i na základní škole, jako jsou cestopisy, historie či mytologie a legendy.

Každá čítanka obsahuje metodiku, pracovní list a výkladový slovníček.

Na praktický workshop do Plzně jsou zvání všichni učitelé, rodiče či zájemci, kteří mají zkušenost s vícejazyčným vzděláváním, výukou češtiny jako druhého jazyka či se zájmem o čítanky ve zjednodušené češtině.

Součástí workshopu bude i spuštění 1. ročníku literární soutěže pro děti krajanů v zahraničí.