Zobrazení položek podle značky: výuka jazyků

Prvňáčci se začnou učit výtvarnou výchovu v angličtině

Výtvarná výchova v angličtině se začne vyučovat od následujícího školního roku na prvním stupni 21. základní školy v Plzni. Nejprve začnou s výukou dvě první třídy, později by se měla výuka rozšířit na celý první stupeň. Radní města Plzně už schválili podání žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o povolení výuky nejazykového předmětu v anglickém jazyce.