Plzeňský kraj má v porovnání se zbytkem republiky nejvíce domů bez jímky a kanalizace

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 13. říjen 2022 09:05
Plzeňský kraj má v porovnání se zbytkem republiky nejvíce domů bez jímky a kanalizace ilustrační. Foto: pixabay

Za posledních deset let se počet domů v Plzeňském kraji zvýšil téměř o 10 %, podle výsledků Sčítání 2021 jich tu ke konci loňského března bylo 143 971. Většinu z nich vlastní fyzické osoby a více než polovina jich je připojena na kanalizaci.

Nejvíce domů bylo evidováno ve Středočeském kraji (téměř 404 tis.), který má i největší rozlohu. Následovaly Jihomoravský (279 tis.) a Moravskoslezský (téměř 214 tis.) kraj, naopak nejméně domů vykazoval Karlovarský kraj (49 tis.). V porovnání se sčítáním v roce 2011 se počet domů v Plzeňském kraji zvýšil o 12 919, tj. o 9,9 %. Největší dynamika ve vývoji domů byla zaznamenána ve Středočeském kraji (nárůst oproti roku 2011 o 14,3 %), ale například ve Zlínském kraji se počet domů zvýšil jen o 5,4 %.

ČSÚ domy

„Pokud porovnáme současný počet domů se stavem domů zjištěných při SLDB 1991, jde v Plzeňském kraji o nárůst o 27,3 %,“ vypočítává Petra Fujová z plzeňské pobočky Českého statistického úřadu. Více než čtvrtina všech domů v Plzeňském kraji je tedy mladší 30 let. Nejvíce domů v kraji se postavilo v letech 1920 až 1945 (15,1 %) a desetina domů byla postavena před sto lety.

Podle loňského sčítání je více než tři čtvrtiny staveb (88,9 %) ve vlastnictví fyzických osob. Druhým nejčastějším typem vlastnictví se stalo spoluvlastnictví vlastníků bytů (6,3 %) a třetím nejčetnějším vlastníkem byla obec či stát (2,2 %).

Více než polovina z celkového počtu domů v Plzeňském kraji byla v rozhodném okamžiku napojena na kanalizační síť (51,6 % domů) a téměř jedna třetina jich odváděla odpadní vody prostřednictvím jímky nebo žumpy (31,6 % domů). Vlastní čističku odpadních vod mělo 5 766 domů (4,0 %). Bez jímky nebo kanalizace fungovalo 1143 domů (0,8 %), což je nejvyšší podíl v republice (průměr je jen 0,5 %).