Plzeňský kraj a krajská hygiena vytvoří portál ochrany veřejného zdraví pro všechny občany

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - sobota, 10. prosinec 2022 17:51
Plzeňský kraj a krajská hygiena vytvoří portál ochrany veřejného zdraví pro všechny občany Prezentace analýzy zdravotního stavu populace PK. Zdroj: Plzeňský kraj

Plzeňský kraj a Krajská hygienická stanice v Plzni (KHS) vytvoří po Novém roce portál ochrany veřejného zdraví, kam budou mít přístup všichni obyvatelé. Měl by posílit informovanost o zdravotním stavu populace v regionu a prevenci proti nejčastějším chorobám. Při dnešní prezentaci studie Zdravotní stav obyvatel Plzeňského kraje, kterou nechává zpracovávat KHS po pěti letech.

„Rádi bychom ve spolupráci s Plzeňským krajem vytvořili samostatný portál zaměřený na zdravotní stav populace, protože chybí osvěta. Je třeba přesvědčit lidi, že své zdraví mají ze 70 % ve svých vlastních rukách, “ uvedl ředitel KHS Michal Bartoš.

Náměstek pro zdravotnictví Pavel Hais potvrdil, že kraj chce, aby prezentovaný obsáhlý materiál nebyl dokumentem do šuplíku, ale aby ho měli k dispozici v přístupnější a ne tolik odborné verzi také naši občané. Portál by měl formou otázek a odpovědí zlepšit zdraví obyvatel, protože ze 70 procent jsme schopni ho ovlivnit sami. Zdravotní péče to nevyřeší, ta se jen snaží vrátit lidi zpátky," řekl Hais. 

KHS mají ze zákona povinnost každých pět let analyzovat zdravotní stav obyvatel. "Kraje to dělaly, ale kvůli mnohem složitější dostupnosti dat během covidu to řada krajů odsunula," podotkla autorka analýzy předsedkyně Národní sítě podpory zdraví Kateřina Janovská. Podle ní je Plzeňský kraj jedním z mála krajů, který obsáhlou studii nechal zpracovat.

Z analýzy například vyplynulo, že ve výskytu zhoubných nádorů je Plzeňský kraj v mezikrajském srovnání na neblahém prvním místě a incidence zhoubných novotvarů u mužů a žen ve všech sledovaných letech výrazně přesahuje průměrné hodnoty pro celou ČR. Ročně je potvrzeno 4500 nových případů onemocnění zhoubnými nádory. Nejčastějšími typy u mužů jsou nádory prostaty, tlustého střeva, konečníku, plic a průdušek a močových cest. U žen to jsou nádory prsu, pohlavních orgánů, tlustého střeva a konečníku.