Plzeň zvýší od ledna 2020 cenu za vodné a stočné

Zveřejněno v Politika
Od - pondělí, 9. prosinec 2019 16:34
Vodné a stočné Ilustrační foto

Cena vodného a stočného v Plzni se od ledna 2020 na čtyři měsíce zvyšuje, rozhodli o tom radní města Plzně. Důvodem jsou vyšší náklady na energie, nájem za infrastrukturu, vyšší cena surové vody i nový poplatek za znečištění odpadních vod z odlehčovacích komor v čistírnách odpadních vod. Od 1. května 2020 ale zase vodné a stočné zlevní, a to vlivem snížení DPH ze současných 15 procent na 10 procent.

„Cena vodného se od 1. 1. 2020 zvyšuje ze současných 54,65 korun za metr krychlový na 60 Kč/m3, stočné se navýší z 33,73 Kč/m3 na 38,81 Kč/m3. Celková cena za vodné a stočné bude činit 98,81 Kč/m3. Tyto ceny ale budou platit jen do konce dubna. Od 1. 5. 2020 totiž klesne DPH o pět procent. Koncová cena vodného v Plzni pak bude činit 57,39 Kč/m3 včetně DPH a stočného 37,13 Kč/m3. V porovnání s cenou roku 2019 tak půjde o navýšení ceny o 6,9 procenta,“ informoval technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Důvodem zvýšení cen vodného a stočného, které se v posledních letech zvedaly pouze o inflaci, jsou podle radních vyšší náklady na energie a také vyšší nájem za infrastrukturu, který bude VODÁRNA PLZEŇ a.s. platit městu Plzeň. Nájemné pro příští rok bude činit téměř 220 milionů Kč.

„Finanční prostředky, které město Plzeň získá na zvýšeném nájemném, použijeme na stavbu nové vodohospodářské infrastruktury, jako je dosud chybějící kanalizace a vodovod na Výsluní nebo v Malesicích. Finanční prostředky ze zvýšeného vodného a stočného použije VODÁRNA PLZEŇ na obnovu stávající vodovodní a kanalizační sítě,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Šindelář, kteří je zároveň předseda představenstva VODÁRNY PLZEŇ.

Zvyšují se také mzdy, ceny chemikálií nebo aktivního uhlí, přes nějž se v Úpravně vody v areálu na Homolce voda upravuje. Navíc se novelou vodního zákona zavádí i nový poplatek za znečištění odpadních vod z odlehčovacích komor umístěných v technologické lince čistíren odpadních vod (ČOV). Všechny tyto faktory mají dopad do ceny vodného a stočného pro rok 2020.

Spotřeba vody v Plzni od roku 2009 permanentně klesala, a to z odběru více než 110 litrů na osobu a den na současných 90 litrů na osobu a den. Letos se tento trend zastavil. „Rok 2019 je prvním za poslední řadu let, kdy meziročně nedošlo k poklesu spotřeby vody,“ uvedl vedoucí zákaznického odboru VODÁRNY PLZEŇ Pavel Pajtl. Vysvětluje to zejména tím, že lidé používají moderní spotřebiče jako myčky nebo pračky s úspornými programy, spořiče vody a více dbají na to, na co a kolik pitné vody skutečně spotřebují.

Městská společnost VODÁRNA PLZEŇ je největším provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v rámci Plzeňského kraje, co se týká počtu zásobených obyvatel pitnou vodou. Provozuje celkem 26 úpraven vod, z toho největší, v Plzni na Homolce, má kapacitu tisíc litrů za sekundu. Celkem spravuje vodovodní síť o délce 1392 kilometrů a také 951 kilometrů kanalizační sítě a 26 čistíren odpadních vod.