Plzeň zdraží od března 2020 nájemné v městských bytech

Ilustrační foto. Foto: Plzen.eu

Nájemné v plzeňských městských bytech od roku 2020 podraží. Naposledy se nájemné zvyšovalo v roce 2012.  Výše základního nájemného se bude každoročně navyšovat k 1. březnu o roční míru inflace. Změny u nájemného schválili radní města. Informoval o tom radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS).  

Město do současnosti drželo nájemné ve výši 82,10 korun/m2/měsíc u standardních bytů a 73,89 korun/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou. Za posledních osm let jsme cenu nájemného v městských bytech nezvýšili. Ceny našeho městského nájemného jsou zhruba na polovině komerčního nájemného. K navyšování nájemného musíme také přistoupit z důvodu dražších stavebních prací při opravách bytů a též z důvodu razantního navýšení cen nemovitostí,“ řekl radní David Šlouf.

První změna nájemného se uskuteční k 1. březnu 2020, v dalších letech vždy k začátku měsíce března. „Není možné zvyšovat nájemné od ledna, protože Český statistický úřad zveřejňuje míru inflace v průběhu měsíce ledna. Pokud by součet inflace s připočtením tří procentních bodů převýšil šest procent, je navýšení šesti procenty omezeno,“ vysvětlil radní Šlouf.

U kategorie vizualizovaných bytů bude činit nájemné 120 korun/m2/měsíc. Jedná se většinou o byty s větší podlahovou plochou, u nichž je nutné provést zásadnější rekonstrukci. „Byt je před opravou vizualizován, následně se vybere nájemce, uzavře se s ním smlouva o smlouvě budoucí. Budoucí nájemce si může s provádějící firmou dohodnout i další úpravy či kvalitu materiálu, a to na vlastní náklady. O těchto bytech můžeme hovořit o tom, že se jedná o byty nadstandardní. U takto opravených bytů je odhadovaná částka za průměrné nájemné v rozmezí 180 až 200 korun/m2/ měsíc, město pronajímá tyto byty zhruba o třetinu levněji než je průměrná částka,“ doplnil novinky u nájemného městských bytů radní David Šlouf.

Zvýšení nájemného se bude týkat jak nově uzavíraných nájemních smluv, tak smluv již uzavřených na dobu určitou. Naopak zvyšování nájemného se nevztahuje na byty s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, bytů zvláštního určení, bytů pro seniory a na byty vystavěné za použití finančních prostředků z dotačních titulů státu. V těchto případech je stanovený samostatný výpočet nájemného.