Plzeň si připomíná výročí narození významného českého malíře Mikoláše Alše

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - středa, 16. listopad 2022 14:15
Plzeň si připomíná výročí narození významného českého malíře Mikoláše Alše Foto: Magistrát města Plzně

Nová výstava ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje nabídne plzeňskou galerii sgrafit Mikoláše Alše. Výstava, která potrvá až do konce roku, představí velkoformátové fotografie fasád plzeňských domů, jejichž sgrafitovou výzdobu navrhl jeden ze členů takzvané „Generace Národního divadla“ a klasik českého umění 19. století, od jehož narození uplyne v pátek 18. listopadu 170 let.

„Alšovo plzeňské působení je neodmyslitelně spjato s osobností architekta a majitele stavební kanceláře Rudolfa Štecha, který ho roku 1892 oslovil s první nabídkou spolupráce,“ uvedla k expozici Ivana Skálová, kurátorka výstavy Mikoláš Aleš v Plzni z roku 2013, jež byla k vidění v Masných krámech.

Všechny Alšovy návrhy byly určeny pro stavby prováděné Štechovou firmou s výjimkou domu v Dominikánské 12, který realizovala firma Müller & Kapsa. Volbu námětu sgrafitové výzdoby přenechával architekt Štech Mikoláši Alšovi, který nejraději čerpal z historie či selského života.

„V Plzni Mikoláš Aleš zanechal nesmazatelnou stopu na devatenácti činžovních i soukromých domech ve stylu české renesance, což představuje úctyhodný počet srovnatelný jen s realizacemi v Praze, kde je domů s Alšovými fasádami nejvíce. Jsem proto moc rád, že k výročí jeho narození vznikla výstava ve Smetanových sadech, kde si Plzeňané mohou všechna díla prohlédnout na jednom místě,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Výjevy inspirované místními dějinami a běžným životem v Plzni a na Plzeňsku pokrývají fasády trojice jednotně řešených domů na rohu ulic Kollárovy a Tovární i dům U Červeného srdce na náměstí Republiky. Někdy dal podnět k výzdobě samotný název ulice, ve které se dům nacházel, jako v případě tzv. Nerudova domu v ulici Nerudově nebo domu na nároží Petákovy a Jagellonské ulice s motivy bitvy u Moháče. Určující mohlo být i povolání majitele. Na fasádě domu na nároží ulic Sedláčkovy a Solní má výrazné místo řezník s atributy řeznického cechu, bylo to zaměstnání zesnulého manžela majitelky, stejně tak na lékárně U Jednorožce na náměstí Republiky najdou zájemci dívku sbírající do košíčku bylinky a chlapce s hadem, symbolem lékařství, a mezi dekorativními rozvilinami stylizované rostliny s léčivými účinky.

„Mikoláš Aleš sám nikdy nepracoval přímo na fasádě, k tomu byl vždy přizván někdo z okruhu jeho osvědčených spolupracovníků, o němž se vědělo, že dodrží charakteristické rysy mistrovy pružné kresby. Jeho úloha spočívala v přípravě kartonu, z nějž se pak kresba přenášela na omítku. V Plzni Alšova sgrafita a fresky na fasádách prováděli architekt Josef Farkač a malíři Jindřich Duchoslav Krajíček a Josef Bosáček,“ upozornila Ivana Skálová.

Plzeňské obrazy poměrně brzy začaly vyžadovat opravy. Dnes jsou všechny již poněkolikáté, s větší či menší věrností, restaurovány a žádné již přesně neodpovídá původnímu provedení. Díky často závažnému poničení, kdy odpadaly celé kusy omítky, nezvěstným kartonům a pouze černobílým fotografiím zachycujícím původní stav, jsou dnešní sgrafita pozměněná v kresbě i v barvách. Tři z nich už dnes neexistují – na domech v Rooseveltově 4 a Dominikánské 12, vila Františka Rehwalda v Lobzích byla zbořena v 60. letech 20. století.