Plzeň si připomíná 750 let od narození svého zakladatele

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 24. září 2021 16:47
Plzeň si připomíná 750 let od narození svého zakladatele Foto: město Plzeň

Venkovní výstavou nazvanou Václav II. & Plzeň si připomíná Město Plzeň si připomíná 750. výročí narození svého zakladatele krále Václava II., syna českého krále Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské. K vidění bude na náměstí Republiky v prostoru mezi katedrálou sv. Bartoloměje a radnicí do konce října.

ImageHandler 2Výstava připomíná důležité události ze života Václava II., jehož otec Přemysl Otakar II. zahynul v bitvě na Moravském poli, když bylo Václavovi sedm let. Jeho poručník Ota Braniborský ho věznil na hradě Bezděz. Václav II. se vlády ujal ve svých dvanácti letech a měl před sebou nelehký úkol – pozvednout zbídačenou zemi a navrátit jí řád. Přesné datum založení Nové Plzně (Nova Pilsna), jak se ve středověku nazývala krajská metropole, aby se odlišila od Staré Plzně, tedy dnešního Starého Plzence, není známo. Interval lze zpřesnit na roky 1291–1295. Co vedlo panovníka Václava II. k založení Nové Plzně není dosud známo.

„Jsou výročí, která jsou všeobecně známá – uvaření první várky plzeňského piva, události spjaté s 20. stoletím, osvobození našeho města americkou armádou. Ale pak jsou výročí skryta v dávné minulosti našeho města, které bychom si měli připomínat. Takovým výročím je 750 let od narození Václava II., který je považován za zakladatele našeho města. Václav II. je jednou z klíčových postav vrcholných středověkých dějin našeho státu. Nastupoval na trůn za mimořádně nepříznivé situace, nicméně dokázal se ve velmi mladém věku rychle etablovat a vytvořil velmi významnou pozici českého státu ve střední Evropě. Byl také velkým podporovatelem umění a měl i plány, které se mu nepodařilo naplnit – jako například vznik první univerzity. Plánoval ji již fakticky sto let před vznikem Univerzity Karlovy,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.