Plzeň hledá nové pěstouny dětí, spouští osvětovou kampaň

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 3. únor 2023 09:00
Plzeň hledá nové pěstouny dětí, spouští osvětovou kampaň ilustrační. Foto: Pixabay

Tisíce dětí vyrůstají v České republice v některé z forem náhradní rodinné péče, většina je umístěna v pěstounských rodinách. Přesto mnoho z nich na své pěstouny teprve čeká, protože se Česko stále potýká s jejich nedostatkem. I proto se Plzeň rozhodla připravit osvětovou kampaň o jednotlivých formách pěstounské péče – nabídne příběhy pěstounů, rozhovory s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zástupci neziskového sektoru, který podporuje pěstouny a další.  

Příběhy pěstounů a praktické informace pro zájemce představí město seriálem v Radničních listech a na sociálních sítích. Připravuje též manuály, jež provedou celým procesem žádosti.  „Cílem kampaně je podpořit zájem o pěstounství a bourat mýty, které od něj mohou lidi odrazovat. Chceme poskytnout široké veřejnosti vhled do této problematiky, a to s pomocí těch, kteří jsou již léta zkušenými pěstouny. Chceme motivovat ty, kteří o této formě pomoci dětem uvažují,“ vysvětlil Jiří Šrámek, radní pro oblast sociální a aktivní život seniorů.

Cesta k pěstounství se může zdát složitá, zájemci ale nemusí mít obavy, odpovědní úředníci jim poskytnou maximální podporu. „Prvotní informace lze získat u orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele o pěstounství. V Plzni je možné se obrátit na Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně se sídlem Martinská 2. Následně si zájemci o svém záměru promluví se sociálním pracovníkem, který poskytne informace k náhradní rodinné péči a zodpoví veškeré dotazy. Zároveň předá žádost a seznam dokumentů, které je třeba doložit.

S potřebnými dokumenty zájemci o pěstounskou péči opět přijdou za pracovníky tohoto odboru, kde již konkrétně domluví a naplánují návštěvu sociálního pracovníka u nich doma. Není třeba mít žádné obavy, vše probíhá v přátelské atmosféře formou rozhovoru o životě zájemců i o členech jejich rodiny a motivaci k náhradnímu rodičovství. Tyto informace jsou velmi důležité pro příchod dítěte do konkrétní rodiny. Sociální pracovník následně zpracuje celou žádost a předá ji Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Zde zájemci projdou psychologickými testy, posouzením zdravotního stavu a přípravným kurzem pro přijetí dítěte do rodiny. Splní-li všechny podmínky, budou v závěru tohoto procesu zařazeni do evidence pěstounů. Poté již mohou žadatelé očekávat telefonát z krajského úřadu o vytipování pro konkrétní dítě,“ přiblížila Monika Vrbová z Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně.

Pěstounství je samo o sobě velmi náročné, proto je státem finančně ohodnocené. Stát se rovněž podílí na úhradě potřeb dětí svěřených do pěstounské péče. Tato forma náhradní rodinné péče sama o sobě vyžaduje velkou trpělivost a obrovskou míru porozumění přijatému dítěti. Rozhodnutí stát se pěstounem by mělo vycházet nejen z touhy pomoci dětem, ale i ze zralé úvahy, zda jsem jako žadatel schopen čelit všem úskalím, které s sebou náhradní rodičovství přináší.

„Díky pěstounům mohou děti vyrůstat v nenahraditelném rodinném prostředí, navazovat trvalé emoční vazby, čehož v rámci ústavní výchovy jednoduše dosáhnout nelze. Proto město Plzeň hledá nové zájemce o pěstounství, aby se podařilo zajistit náhradní rodinné prostředí pro děti, které nemají to štěstí vyrůstat ve svých rodinách,“ uzavřel Jiří Šrámek.

Zájemci o pěstounství se mohou obrátit na:

Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, tel.: 378 033 301, 378 033 345, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.