Plánujete kanalizační přípojku? Jak ji získáte?

Zveřejněno v Pro ženy
Od - čtvrtek, 23. září 2021 14:01
Plánujete kanalizační přípojku? Jak ji získáte? Zdroj foto: ZAKRA

Pokud se vám nabízí možnost napojit váš rodinný dům, chatu nebo jinou nemovitost na kanalizaci, je zajištění kanalizační přípojky zdaleka nejjednodušší řešení likvidace odpadních vod. Jedině v případech, kdy je obecní kanalizace příliš vzdálená nebo v obci není k dispozici, přichází na řadu domovní čistička odpadních vod (ČOV). Kanalizační přípojka, na rozdíl od domovních ČOV, nevyžaduje pravidelnou údržbou a nadobro vás zbaví veškerých starostí s odpadními vodami. 

Co je kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, která spojuje již vybudovaný kanalizační řad s konkrétní nemovitostí. Zcela zjednodušeně řečeno se jedná o potrubí, které odvádí odpad do centrální čistírny. 

Ke každé kanalizační přípojce je zapotřebí vypracovat projekt. Ten můžete svěřit do rukou buď projektantovi nemovitosti, nebo autorizovanému vodohospodáři. 

Povolení kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka se stejně jako vodovodní přípojka povoluje dvěma způsoby. Pokud je kanalizační přípojka kratší než 50 metrů, stačí vám územní souhlas. Je-li delší, bude zapotřebí územního povolení. Oba typy řízení pak spadají do agendy příslušného stavebního úřadu. 

Při budování kanalizační přípojky vás čeká hlavně kopání. V projektu se určuje místo napojení přípojky na kanalizační řad a za jeho vytyčení se většinou platí 500 korun. Kromě toho pracovník vodáren vyznačí již vybudovanou infrastrukturu.

PR

zakra