Osobnost Miroslava Horníčka připomíná lavička. Kde ji najdete?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 25. červen 2021 11:38
Osobnost Miroslava Horníčka připomíná lavička. Kde ji najdete? foto: město Plzeň

Místo, na kterém rád sedával významný plzeňský rodák, herec, dramatik, režisér, výtvarník, spisovatel a glosátor Miroslav Horníček, připomíná nově zrestaurovaná lavička s pamětní deskou. Ta je umístěna ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, tedy na místě, kde Miroslav Horníček rád sedával.

Pamětní místo připravila Správa veřejného statku města Plzně. „Lavička je drobnou připomínkou osobnosti Miroslava Horníčka a jeho vztahu k našemu městu. Návrh vznikl na základě podnětu pana Vítězslava Švarce, mně se tento nápad velmi líbil, a tak jej Správa veřejného statku města Plzně ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Plzně zrealizovala,“ řekla Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí. Dodala, že pro veřejnost je zdarma připravena v magistrátní budově v Kopeckého sadech 11, tj. v blízkosti uvedeného pamětního místa, v limitovaném množství publikace Miroslav Horníček – 100 let, která představuje průřez životem a dílem tohoto velikána, jenž v roce 1998 získal čestné občanství města Plzně.

„Rád bych tímto poděkoval statutárnímu městu Plzeň, že věnovalo úsilí mému návrhu a přetavilo jej v reálný výsledek. Je pro mě příjemný precedens vidět, že pokud občan má zájem podílet se aktivně na veřejném dění, je možné jeho nápad uskutečnit. Jsem velmi rád, že pan Miroslav Horníček má v Plzni opět další drobnou připomínku a přeji všem, kdo se u této pamětní lavičky zastaví či na ni posedí, aby načerpali kromě energie i ten nejkrásnější odkaz, který nám pan Miroslav Horníček zanechal – odkaz laskavého humoru, morální rovnosti, srdečnosti a moudrosti, která byla v jeho případě doprovázena velkou pokorou,“ dodal navrhovatel pamětního místa Vítězslav Švarc.