Oprava mostů na Rondelu měla dnes skončit. O tři týdny se ale protáhne!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 17. říjen 2023 09:49
Oprava mostů na Rondelu měla dnes skončit. O tři týdny se ale protáhne! Rondel. Foto: město Plzeň

Právě dnes měla skončit oprava mostů na Rondelu. Oproti původně ohlášenému 17. říjnu se ale termín posouvá na 10. listopadu. Důvodem jsou podle Ředitelství silnic a dálnic skutečnosti, které byly zjištěny až v průběhu probíhajících prací. Konkrétně je například potřeba zvětšit rozsah nutných sanací.

Podle Hany Josefové z Magistrátu města Plzně přesný termín vyplývajících dopravních opatření ještě nebyl stanoven. V současnosti zhotovitel jedná s Policií ČR, Krajským úřadem Plzeňského kraje a Plzeňskými městskými dopravními podniky. "Podle vyjádření zhotovitele budou tyto práce samozřejmě směřovány do takových termínů a časů, aby se v maximální možné míře minimalizoval jejich dopad na silniční dopravu v dané lokalitě," uvedla.

Ředitelství silnic a dálnic začalo s rekonstrukcí obou mostů na mimoúrovňové křižovatce Rondel na začátku frekventované Karlovarské třídy, která vede na největší sídliště Severní Předměstí, v pondělí 17. července. Stavba za 19 milionů korun bez DPH měla částečně omezit provoz původně na další dva měsíce.

"Do obou mostů dlouhodobě zatéká. To by do budoucna mohlo nosnou konstrukci výrazně narušit. V rámci stavebních úprav je tak navrženo statické zajištění celkové stability pomocí vyvěšení nosných konstrukcí ocelovými nosníky uloženými přes horní povrch železobetonového monolitického stativa. Zároveň budou provedeny úpravy, které eliminují zatékání vody do spodní stavby," popsal už před rekonstrukcí Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.