Obyvatelé Lhoty se dočkali, 300 domů bude připojených na kanalizaci

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 14. prosinec 2020 17:04
IMG_4009 foto: Vodárna Plzeň

Plzeň dokončila dvouletou stavbu kanalizace v městské části Lhota za více než 160 milionů. Jde o 9,5 kilometru nové splaškové kanalizační sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod. Městská firma Vodárna Plzeň získala na akci dotaci z evropského operačního programu Životní prostředí ve výši 89 milionů.

foto: Vodárna Plzeň

Dva roky trvaly práce na odkanalizování desátého plzeňského obvodu – Lhoty. Stavba kanalizace zahrnuje bezmála deset kilometru nově budované splaškové kanalizační sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod.

„Touto investicí město Plzeň splnilo svůj závazek vůči Lhotě z přístupové smlouvy. Další části desátého městského obvodu, které nebyly zahrnuty v této první etapě, budou připojovány postupně,“ uvedl předseda představenstva VODÁRNY PLZEŇ a.s. a technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Veškeré splaškové vody ze Lhoty budou nyní kanalizací odváděny na centrální čistírnu odpadních vod v Plzni. Systém splaškové kanalizace Lhoty se nejprve napojí na kanalizační systém Valchy, a to prostřednictvím gravitačních i výtlačných stok v kombinaci s třemi čerpacími stanicemi, a dále bude pokračovat až na ČOV v Jateční ulici. Předpokladem je, že se sem ze Lhoty může odvádět více než 70 tisíc metrů krychlových odpadních vod za rok.

„Splašková kanalizace je pro náš stále se rozrůstající obvod momentálně tou nejdůležitější investicí, na kterou jsme čekali poměrně dlouhou dobu. Lidem odpadne starost s neustálou kontrolou naplněnosti žump a septiků. Na kanalizaci se v připojí asi 300 domů, což je většina Lhoty,“ uvedla starostka Lhoty Zdeňka Hončarová.

Podle generálního ředitele Vodárny Jiřího Kozohorského čekala Lhota na odkanalizování dlouho, s výsledkem ale může být spokojena. „Navíc je připravena žádost o dotaci na druhou etapu odkanalizování Lhoty,“ dodal Kozohorský.