Obyvatelé Doubravky rozhodují o tom, jak zlepšit veřejný prostor

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 18. listopad 2021 11:10
Obyvatelé Doubravky rozhodují o tom, jak zlepšit veřejný prostor foto: ÚMO Plzeň 4

Psí loučka, stoly na ping pong, hřiště na pétanque nebo lavičky podél aleje pod Chlumem. To jsou jen některé z nápadů, které navrhli doubravečtí obyvatelé v rámci tzv. Participativního rozpočtu. Do finální fáze postoupilo celkem devět projektů, ze kterých nyní lidé vybírají vítěze. 

„Všech devět návrhů, pro které je možné hlasovat, si dokážu u nás na Čtyřce představit. Jsem rád, že o vítězi nakonec rozhodnou sami občané, protože vybírat z takto povedených návrhů vítěze by bylo opravdu náročné. Návrhy, které neuspějí, nám budou sloužit minimálně jako inspirace v dalším zkvalitňování veřejného prostoru. Participace občanů na veřejném rozhodování je pro nás klíčová, určitě v ní budeme nadále pokračovat,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

V letošním ročníku participativního rozpočtu lidé navrhli 65 nápadů na vylepšení Čtyřky. Za proveditelné označila Komise rozvoje při Radě MO Plzeň 4 devět z nich. Městský obvod Plzeň 4 vyrozumí jak autory úspěšných nápadů, tak navrhovatele, jejichž návrhy do finální fáze nepostoupily. Hodnotícím kritériem byla především proveditelnost samotných nápadů.

„Drtivá většina návrhů se týká sportovního vyžití a relaxace v přírodě, ať už se jedná o psí loučku ve Špitálském lese, hřiště na pétanque, stoly na ping pong, workoutové hřiště nebo lavičky podél aleje pod Chlumem. Ukazuje se, že lidé v dnešní době chtějí žít aktivně a vyhledávají pobyt v přírodě. Podané návrhy jsou pro nás jasným signálem, že bychom se měli ještě více zaměřit na sportovní aktivity,“ říká místostarostka Lenka Kočová (ODS).

Lidé mohou hlasovat pro své favority prostřednictvím webu www.rozhodnetesami.cz nebo prostřednictvím formuláře v listopadovém vydání Doubraveckých listů. Hlasovat je možné pro dva návrhy zároveň. Hlasování bude ukončeno v neděli 12. prosince. Hlasování není podmíněno trvalým bydlištěm ve čtvrtém obvodu, zapojit se tak do participativního rozpočtu může každý.

Participativní rozpočet je moderním nástrojem, díky kterému se může veřejnost zapojit do rozhodování o způsobu využití peněz z veřejných rozpočtů. Nástroj využívá zhruba stovka měst, obcí a městských částí v ČR. Z velkých plzeňských obvodů je čtvrtý obvod zatím jediný.