Nové prostory s vyšší kapacitou získala Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 2. září 2022 18:37
Nové prostory s vyšší kapacitou získala Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Foto: Plzeňský kraj

Větší kapacitu získala díky kontejnerové přístavbě a střešní nástavbě ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v Lazaretní ulici Plzni. Aktuálně pojme 120 žáků, o které pečuje 115 zaměstnanců. Rozsáhlá rekonstrukce vyšla Plzeňský kraj na téměř 35 milionů korun.

Prohldka prostor„Škola sídlí v areálu Lazaretní ulice od roku 1993 a nebyly zde prováděny zásadnější opravy. Mezitím došlo na základě legislativy k navýšení počtu žáků ve třídách z 10 na 14 a samozřejmě k celkovému zvýšení počtu žáků ve škole. Navíc byla v roce 2012 škola spojena se Speciální mateřskou školou pro děti s vadami řeči. Prostory už byly dlouhodobě nevyhovující jak pro pedagogy, tak pro žáky,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Základní kola sídlí v areálu v Lazaretní ulici v Plzni, Mateřská škola pro vady řeči se nachází v ulici Ke Špitálskému lesu, internát a speciální centrum i školní družina je v budově Nad Týncem a další pavilon mateřské školy byl v pronajaté budově patřící 91. MŠ v Jesenické ulici v Plzni na Lochotíně. „Bylo třeba naléhavě řešit prostory do budoucna. Proto jsme se v roce 2020 rozhodli, že nejlepším řešením je kontejnerová přístavba a nástavba stávající budovy mateřské školy v Lazaretní ulici. Současně byla realizována i přístavba zázemí pro učitele ve stávající budově sloužící k výuce 2. stupně,“ doplnil Vladimír Kroc. Touto rekonstrukcí tak 12 pedagogů získalo nové prostory pro sborovnu.

Kontejnerov stavbaKontejnerová přístavba slouží žákům speciální školy. Vzniklo tam zázemí pro výuku speciálně pedagogických předmětů pro tři speciální pedagogy – logopedy a kabinet tyflopedie. V Mateřské škole pro zrakově postižené jsou čtyři třídy pro zhruba 40 zrakově postižených dětí a dětí s kombinovanými vadami, zázemí pro psychologa, tyflopedický kabinet a moderní zázemí pro učitelky mateřské školy.

Střešní nástavba Mateřské školy a zázemí v areálu Základní školy a Mateřské školy, na níž se pracovalo od září 2021 do srpna 2022, vyšla celkem na 18,77 milionů. Rozšíření kapacity Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči kontejnerovou přístavbou vyšlo celkem na 15,45 milionů. "Realizace tohoto projektu probíhala od března do července 2022," doplnila mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová..

Zařízení, jakým je ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, je v celé ČR pouze pět. Kapacitu tato škola má zhruba 120 žáků, o které pečuje 115 zaměstnanců. Sídlí celkem ve třech areálech, péčí o hendikepované děti pokrývá škola Plzeňský kraj i Karlovarský kraj.