VIDEO: Nejrozsáhlejší knihu o Komenském v češtině za posledních sto let vydal historik z Plzně

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - čtvrtek, 28. březen 2024 11:54

Média

V předvečer Dne učitelů, který je každý rok vzpomínkou k uctění památky a dne narození Jana Ámose Komenského, pozval autor knihy J. A. Komenský. Poutník na rozhraní věků emeritní vedoucí katedry historie pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Jan Kumpera, aby se podělil se svým kolegy, přáteli a dalšími návštěvníky o radost z vydání svého nového díla.

Setkání se uskutečnilo v Polanově síni Knihovny města Plzně v duchu volně přeloženého  motta J. A. Komenského : „Vše nechť volně plyne, ať se věci neřeší násilím".

Monografie o životě díle Učitele národů, vydaná letos v lednu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě (c.450 s., 150 barevných, modrobílých i černobílých ilustrací  včetně katalogu díla) je zatím nejrozsáhlejší knihou o Komenském v češtině za posledních sto let. Její vznik iniciovalo uherskobrodské muzeum, protože jubilejní vydání z roku 1992 (v dnes již neexistujících nakladatelstvích) je již dávno rozebráno. Současná edice je zásadně přepracovaná, aktualizovaná  a rozšířená, doplněná o výsledky výzkumu za uplynulých třicet let, s podrobným poznámkovým aparátem, navíc vydaná v přitažlivé grafické podobě  s bohatým ilustračním doprovodem (obrazy, veduty, mapky, rodokmeny, fotografie).

Akce se zúčastnila také Eliška Bartáková, radní pro kulturu a památkovou péči. Pogratulovat úspěšnému autorovi přišel i soubor středověké hudby GUTTA.

VIDEO: Nejrozsáhlejší knihu o Komenském v češtině za posledních sto let vydal historik z Plzně Foto: V. Čermák