Nízkopříjmové domácnosti na Plzeňsku mohou od května žádat o dotaci na kotel

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 10. květen 2022 12:35
Nízkopříjmové domácnosti na Plzeňsku mohou od května žádat o dotaci na kotel ilustrační. Foto: pixabay

Nízkopříjmové domácnosti v Plzeňském kraji mohou od 16. května do konce srpna žádat o dotaci na pořízení ekologického vytápění. Předpokládá se, že ministerstvo životního prostředí pro region vyčlení až kolem 500 milionů korun, ale pomoc se bude týkat jen lidí s nízkými příjmy, což je velká změna proti dřívějším výzvám. Dotaci lze využít na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel a kotel na biomasu.

„Dotaci na výměnu kotle považuji obecně za výhodnou s ohledem na to, že lze získat téměř plné pokrytí pořizovací ceny kotle a zároveň vyhovět legislativě. Když si uvědomíme, že v září letošního roku končí možnost využívat tzv. staré kotle, je využití této podpory logické,“ říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.

Základním kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 korun, to je 14 242 korun čistého příjmu na osobu měsíčně. Sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Studující dítě do 26 let je počítáno s nulovým příjmem. Výjimku tvoří domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, kteří nebudou muset dokládat příjmy, protože jsou automaticky způsobilí pro dotaci. Základní podmínkou získání dotace je, že žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Maximální výše dotace je stanovena na tepelné čerpadlo 180 000 korun, kotel na biomasu 130 000 korun, plynový kondenzační kotel 100 000 korun. Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. V případě plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Žádosti jsou přijímány od 16. 5. do 31. 8. 2022 výhradně elektronicky.