Nezaměstnanost v Plzeňském kraji stagnuje na 2,8 %, zájem o rekvalifikace a digitální kurzy neustále stoupá

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 10. červenec 2024 11:10
Nezaměstnanost v Plzeňském kraji stagnuje na 2,8 %, zájem o rekvalifikace a digitální kurzy neustále stoupá ilustrační. Foto: se souhlasem ZAK TV

Červnový podíl nezaměstnaných v Plzeňském kraji zůstal na květnových 2,8 procenta. Bez práce bylo na konci června 12.144 lidí, o 107 méně než před měsícem a o 1538 víc než před rokem. Loni v červnu byl podíl nezaměstnaných o dvě desetiny nižší. Nabídka volných pracovních míst v regionu se snížila, aktuálně jich je přes 19.700. V červenci by měla podle úřadu práce nezaměstnanost mírně vzrůst.

„Plzeňský kraj patří dlouhodobě ke krajům s nízkou nezaměstnaností. V rámci počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání se nepotýkáme s výraznými výkyvy či náhlým nárůstem počtu evidovaných osob např. v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců, i když ve srovnání s loňským rokem jsme evidovali k 30. 6. cca o 200 osob více. Nabídku volných pracovních míst silně ovlivňuje struktura zaměstnavatelů v regionu, kteří se orientují zejména na strojírenskou výrobu a logistiku, proto máme v evidenci převážně pozice montážních dělníků, obsluhy strojů či skladníků. Ani ve srovnání počtu volných pracovních míst k 30. 6. nezaznamenáváme výraznější výkyv proti loňskému roku. Naopak stále máme převis nabídky volných míst oproti evidovaným uchazečům,“ říká Pavla Janovská, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni.

Oproti roku 2023 eviduje Úřad práce v Plzni obrovský nárůst poptávky po zapojení do rekvalifikací a zejména kurzů digitálních dovedností. "Jen v první polovině letošního roku se do rekvalifikací a kurzů digitálního vzdělávání zapojilo více než 2 tisíce lidí. Zároveň vidíme, že zatímco v loňském roce byly realizovány spíše obecnější rekvalifikační kurzy, například programátor nebo mzdová účetní s využitím výpočetní techniky, letos je mnohem větší zájem o kratší kurzy s odbornějším zaměřením. Velmi oblíbené jsou kurzy zaměřující se na MS Office, sociální sítě, marketing a datovou analýzu. Zájem je ale také například o kurzy ovládání dronů, tvorba videí a v rámci Plzeňského kraje velmi potřebného programování a obsluhy CNC strojů,“ upřesňuje Janovská. V rámci Plzeňského kraje jsme pak v průběhu měsíce června navázali spolupráci i s Vězeňskou službou ČR v Plzni a pilotně probíhá přímo v prostorách věznice rekvalifikační kurz Digitální gramotnosti v offline prostředí. Cílem kurzu je připravit osoby ve výkonu trestu na budoucí život. „Digitální gramotnost je velmi potřebnou součástí aktuálního sociálního, společenského i kulturního života. Díky znalostem založení identity občana je možné komunikovat s úřady, požádat si o sociální dávky či zjistit důležité informace o dění v obci, či mít informace o dokladech přímo v telefonu. Je důležité, aby těmito základními dovednostmi disponovali i aktuálně trestaní občané, protože jejich znalosti jim můžou značně pomoci při začátcích ve svobodném životě po výkonu trestu,“ podotkla Janovská.

V průběhu měsíce června bylo nově zaevidováno 1 579 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 159 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 27 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 686 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 308 osob méně než v předchozím měsíci a o 45 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 283, tj. o 251 méně než v předchozím měsíci a o 209 více než ve stejném měsíci minulého roku, 403 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán ve třech okresech, nejvíce v okrese Klatovy (- 3,4 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán ve čtyřech okresech, nejvíce v okrese Tachov (+ 2,9 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Plzni 6 840 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 56,3 %. V evidenci bylo 2 029 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zároveň bylo evidováno 527 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet ve srovnání s předchozím měsícem klesl o 418 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku se zvýšil o 106 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 043 uchazečů o zaměstnání, tj. 33,3 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 6. 2024 svoji hodnotu nezměnil a činil tak 2,8 %. V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,2 p.b. Podíl nezaměstnaných stejný, nebo vyšší, než republikový průměr nevykázal žádný okres. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Plzeň-jih (2,1 %). Podíl nezaměstnaných žen stagnoval na 3,2 %, podíl nezaměstnaných mužů se snížil na 2,4 %.

Kraj evidoval k 30. 6. 2024 celkem 19 717 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 468 nižší než v předchozím měsíci a o 347 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Rokycany (0,9).

Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 760 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,7 osob se ZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 995, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie.