Nevzhledný vnitroblok, nefunkční hřiště, žádné herní prvky. Plzeňský obvod teď plánuje revitalizaci!

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 29. březen 2023 10:57
Nevzhledný vnitroblok, nefunkční hřiště, žádné herní prvky. Plzeňský obvod teď plánuje revitalizaci! Zdroj: Google Maps

Nefunkční sportovní hřiště, prošlapy v zeleni, vzrostlá zeleň, přičemž některé stromy jsou přestárlé a stromové skupiny přehoustlé, žádné odpočinkové plochy, ani herní příležitosti pro děti. Tak to vypadá ve vnitrobloku mezi bytovým domem Majakovského 2-16, komunikací Lidická a Boleveckou základní školou v Plzni na Bolevci. To by se ale mělo brzy změnit. První plzeňský obvod plánuje revitalizaci.

První plzeňský obvod obdržel v roce 2021 projektovou dokumentaci pod názvem „Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského“, který je ale zapotřebí aktualizovat a přizpůsobit současným potřebám a požadavkům občanů. "Rovněž bude nutné aktualizovat i dendrologický průzkum," uvedl obvod s tím, že výsledkem bude revitalizace prostoru jako celku, spočívající v návrhu cestních sítí, odpočinkových ploch, herních ploch pro děti a v neposlední řadě i v úpravě stávajícího sportoviště, přičemž významnou složkou bude i úprava stávající zeleně a návrh nových dřevin.

Obvod plánuje uskutečnit dvě veřejná projednání s občany žijícími v okolní zástavbě. "Na prvním projednání budou posbírány zejména podněty veřejnosti, na jejichž základě bude zpracován návrh studie. Ten pak bude občanům představen na druhém veřejném setkání. Následně bude dopracován čistopis studie, do kterého budou vhodným způsobem zapracovány požadavky a návrhy veřejnosti, včetně požadavků dotčených orgánů," uvedl obvod.

V březnu r. 2023 byla na zpracování projektové dokumentace uzavřena smlouva o dílo, příští rok, případně v roce 2025 je předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace včetně vydání příslušného povolení a v roce 2026 by pak měla být samotná stavba realizována.