Nemocnice Plzeňského kraje: Na další vlnu pandemie jsme připraveni

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 25. září 2020 15:38
IMG_20200917_145802_DRO ilustrační foto: Nemocnice Stod

Nemocnice, které zřizuje Plzeňský kraj, jsou připravené na další vlnu pandemie koronaviru. Mají zásoby ochranných pomůcek, mohou zintenzivnit testování, znovu zavést třídění příchozích pacientů s podezřením na covid-19, v případě potřeby i vytvořit izolované lůžkové stanice a vyhradit lůžka intenzivní péče. Nemocnice ale také potřebují pokrýt třicetimilionové vícenáklady, které měly na jaře v souvislosti s pandemií.

Nemocnice Plzeňského kraje se na druhou vlnu pandemie připravují prakticky od skončení té první. Pomáhají zkušenosti z jara a odzkoušené krizové scénáře. Díky nim se například stav skladových zásob udržuje v takovém množství, aby v „rozvolněném“ režimu vydržely několik měsíců a v případě intenzivního používání minimálně měsíc až dva.

 „V uplynulých dnech jsme rozšířili odběrové kapacity pro testování v Klatovech, zprovoznili odběrové místo v Rokycanech a Domažlická nemocnice poskytla krizovému štábu mobilní odběrový tým. Obě stacionární místa lze dále posilovat, nebo pokud by nestačila, umíme do dvou tří dnů od rozhodnutí zřídit a zprovoznit i odběrová místa v Domažlicích nebo ve Stodu,“ popisuje šéf krajských nemocnic Marek Kýhos.

Nemocnice jsou připravené i na opětovné zavedení třídicích pracovišť (tzv. triáže), kde se filtrují příchozí pacienti na potenciálně nakažené nemocí covid (suspektní) a ostatní jinak nemocné pacienty. Pro suspektní pacienty s podezřením na nákazu jsou v nemocnicích stále vyhrazené izolační ambulance i lůžka.

Akutní nemocnice dokáží v rámci svých kapacit vytvořit izolované lůžkové stanice, v první fázi minimálně jednu v každé z nemocnic, a pokud by se epidemiologická situace dál zhoršovala, tak tyto kapacity dle potřeby navýšit. Pro pacienty s komplikovaným průběhem lze vyhradit i lůžka intenzivní péče, popřípadě vybavit i standardní lůžka přístrojovým vybavením, jako je plicní ventilace.

 
„Mohu veřejnost uklidnit, že jsme připraveni čelit další vlně pandemie, a pokud možno zachovat i co nejširší spektrum běžné péče,“ ujišťuje Marek Kýhos, který pevně věří, že se v dohledné době podaří dořešit i úhradu souvisejících vícenákladů, aby nemocnice neměly v kritické době finanční nedostatek. Vícenáklady vznikly nemocnicím na jaře kvůli změně režimu fungování nemocnic na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a na základě požadavků krizového štábu Plzeňského kraje. Vícenáklady 30 milionů zahrnují zejména náklady na ochranné pomůcky, náklady na odměny a příplatky zdravotnickému personálu v době pandemie a investice do vybavení a provozu covidových pracovišť.