Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj. Jak si vedl Plzeňský kraj?

Zveřejněno v Aktuálně
Od - sobota, 27. listopad 2021 17:41
Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj. Jak si vedl Plzeňský kraj? ilustrační. Foto: M. Osvaldová

V jedenáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život, který mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky, obsadil Plzeňský kraj šesté místo. Jeho silnou stránkou je školství, naopak velký propad má kraj v péči o přírodu a seniory. Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj.

Funguje školství
Úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek je v Plzeňském kraji téměř nejvyšší v rámci celé České republiky. Průměrný počet žáků v jedné třídě základní školy je naopak jeden z nejnižších, což také lepší vzdělávání podpoří.

Velmi dobré je to v kraji také s bezpečností. Objasněnost trestných činů je vysoká, počet dopravních nehod na 100 kilometrů silnic v celostátním srovnání zase velmi nízký. Mladí lidé si v Plzeňském kraji snadno seženou práci, alespoň o tom svědčí jeden z nejnižších podílů lidí do 24 let bez zaměstnání. V počtu minipivovarů na 100 tisíc obyvatel je na tom region vůbec nejlépe. V průměrných hodnotách se region drží, pokud jde o hrubý domácí produkt, náklady na bydlení nebo například dobu dojezdu do zaměstnání. Zhruba uprostřed je mezi všemi ostatními kraji, pokud se jedná o naději na dožití mužů i žen.

Problém s přírodou i s péčí o seniory
Podle výzkumu je ale Plzeňský kraj slabý s péčí o životní prostředí. "Vypouštěných odpadních vod je vysoký nadprůměr, kapacita čističek odpadních vod v přepočtu na obyvatele ale velmi slabá. A lepší to podle výzkumu není ani s množstvím emisí nežádoucích látek v ovzduší.

Vůbec nejhůře je na tom kraj v rozvoji bytové výstavby a s péčí o seniory. Kapacita jim určených zařízení je tu v přepočtu na počet obyvatel v celé České republice absolutně nejnižší.

Srovnávací výzkum Místo pro život už jedenáctým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.