Nejlepší knihu literatury faktu za rok 2020 napsal vysokoškolský pedagog z Plzně

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 15. leden 2021 13:09
210115_Roman_Kodet_3 Foto: ZČU

Cenu Miroslava Ivanova, udělovanou za nejlepší knihy literatury faktu, získal za rok 2020 Roman Kodet z katedry historických věd Fakulty filozofické (FF) Západočeské univerzity v Plzni za publikaci Příběh samurajů. Kniha, která se zabývá vývojem japonské vojenské vrstvy a legendami opředené bojovníky představuje jako lidi z masa a kostí, byla oceněna v kategorii ostatní literatura faktu.

„Ocenění si moc vážím, je pro mne skutečně velká čest být například po boku historika Petra Čorneje, který získal ocenění za knihu Jan Žižka. Především je pro mě cena motivací do další práce,“ uvedl Roman Kodet.

Kniha Příběh samurajů s podtitulem Život a svět válečníků starého Japonska vyšla v roce 2018 v Nakladatelství Epocha. Představuje svět předmoderního Japonska, především se pak zabývá historií japonské vojenské vrstvy. Roman Kodet vysvětluje vývoj třídy samurajů a její vojenské schopnosti. Důležitým tématem knihy je způsob života samurajů od narození jedince až do jeho smrti. Publikace obsahuje také stručný přehled politických dějin Japonska od počátku až do zániku vojenské třídy.

Příběh samurajů zaznamenal už krátce po svém vydání velmi pozitivní ohlasy, a to i v rámci akademické obce. Poté, co byl náklad během necelých dvanácti měsíců vyprodán, si publikace vyžádala dotisk. Uznání si ovšem vysloužila už předchozí kniha Romana Kodeta Války samurajů (Nakladatelství Epocha, 2015), která získala Cenu Miroslava Ivanova v roce 2016 v kategorii pro autory do 39 let.

Obě publikace se podle Romana Kodeta vzájemně doplňují. Války samurajů přináší přehledné dějiny japonského vojenství, Příběh samurajů popisuje formování samurajské vrstvy, uvažování jejích příslušníků, to, jak se oblékali, kde žili, jak se bavili a jakým způsobem vedli válku. Obě knihy jsou určeny odborné i laické veřejnosti. Přečíst si je tak může fanoušek japonské či samurajské historie i někdo, kdo si chce rozšířit obzory a dozvědět se něco o zcela specifické kultuře.