Na hraniční čáře slavili 30. výročí obnovení železnice do Německa

Zveřejněno v Z regionu
Od - čtvrtek, 3. červen 2021 06:56
Na hraniční čáře slavili 30. výročí obnovení železnice do Německa Foto: Plzeňský kraj

Železniční trať mezi českou Železnou Rudou a sousední Bavorskou Rudou, která byla před rokem 1989 desítky let neprostupná, oslavila 2. června 30 let od znovuotevření.

2. června 1991 zmáčknutím tlačítka zvedl tehdejší německý kancléř Helmut Kohl návěstidlo a symbolicky tak otevřel vjezd do vlakového nádraží Alžbětín, které bylo během komunistické vlády uzavřeno. Společné hraniční železniční česko-bavorské nádraží Železná Ruda – Eisenstein bylo postaveno v letech 1876 až 1877. 3. září 1953 byl zrušen železniční přechod Železná Ruda - Alžbětín, budovu i kolejiště rozdělil plot z ostnatého drátu a nádraží bylo téměř 40 let opuštěné. Začátkem 90. let 20. století bylo nádraží opraveno Českými drahami a poté, 2. června roku 1991 byla po dlouhých letech znovu zprovozněna československá polovina stanice.

Vzpomínková akce se vzhledem k současné pandemické situaci konala v komorním prostředí ve venkovních prostorách před hlavní budovou nádraží. Zemská radní okresu Regen Rita Röhrl přivítala přítomné hosty a zdůraznila důležitost spolupráce a rozvíjení přátelských vztahů na obou stranách hranice. Mezi hosty nechyběli ani bývalí a stávající starostové Železné a Bavorské Rudy.

„Chtěla bych poděkovat bývalému starostovi Železné Rudy Michalu Šnebergrovi za to, že inicioval tuto komorní a skromnou akci. Epidemická situace se na obou stranách vyvíjela trochu jinak a do poslední chvíle jsme nevěděli, zda bude možné toto setkání fyzicky uspořádat. Spolupráce mezi Bavorskem a Plzeňským krajem je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a jsem přesvědčena, že se bude dále prohlubovat a zvláště v oblasti cestovního ruchu si máme vzájemně co nabídnout. Naše spolupráce je naprosto přirozená a logická, protože jsme nebližší sousedé,“ uvedla Marcela Krejsová, radní Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání.

Náměstek hejtmanky Rudolf Salvetr zmínil, že dnešní den považuje za pomalý návrat k normálnímu životu a doufá v pravidelná setkávání starostů, studentů i ostatních občanů na obou stranách hranice tak, jak tomu bylo před nástupem pandemie. Poděkoval německé straně, která projevila obrovskou snahu pomáhat našim lidem v této nelehké době. O významu společného přátelství hovořili i další řečníci. Starosta Bavorské Rudy Michael Herzog označil nádražní budovu Železná Ruda – Alžbětín za symbol přeshraniční spolupráce a zmínil význam budovy i z turistického hlediska. Starosta Železné Rudy Filip Smola uvedl, že přestože hovoříme jiným jazykem a platíme jinou měnou, máme mnoho společného a učíme se od sebe. Poděkoval i bývalým starostům na obou stranách hranice, kteří dlouhodobě usilovali o rozvoj vzájemných vztahů.

Vzpomínkové setkání pokračovalo volnou diskuzí u kulatého stolu, kde se mimo jiné hovořilo o přeshraničních projektech a budoucí spolupráci.