Na Bolevecké základní škole vzniklo Technologické centrum

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 19. prosinec 2021 17:40
Na Bolevecké základní škole vzniklo Technologické centrum Foto: se souhlasem L. Kantorové

První technologické centrum za zhruba devět milionů korun se otevřelo v tomto týdnu na Bolevecké základní škole v Plzni. Žáky tak čekají například hodiny chemie, kdy si budou moci vyzkoušet netradiční pokusy, které by při klasické výuce nemohli.

Technologické centrum se skládá ze zařízené dřevodílny, jejíž součástí je přípravna a sklad materiálu. Centrum je vybaveno kvalitním nářadím, ale i soustruhem na dřevoobrábění. Dalším oddělením je počítačová učebna a v neposlední řadě i třída pro výuku ve virtuální realitě. Hlavním benefitem virtuální reality je bezesporu fakt, že školákům zprostředkuje zážitek konkrétní látky, který v místních podmínkách nelze realizovat. Žáky čekají nevšední hodiny chemie, budou si moci vyzkoušet chemické pokusy. Díky tomuto projektu budou pracovat alespoň virtuálně s látkami jako jsou kyseliny.

„Mám velkou radost, že jsme první v Evropě v implementaci virtuální reality do vzdělávacího procesu. Věřím, že učením prožitkem jistě zvýšíme zájem žáků o techniku i přírodní vědy. Plně to zapadá do naší koncepce, kterou je specializace jednotlivých základních škol," uvedla radní pro školství Lucie Kantorová. V budoucnu by podle ní měla mít každá škola preferenční zaměření, například technické, jazykové, umělecké, sportovní a další. "Jsem nesmírně ráda, že se technologické centrum podařilo realizovat. Věřím, že přispěje velkou měrou ke zvýšení zájmu dětí o techniku. Chod centra chceme nastavit tak, aby i ostatní plzeňské školy mohly do tohoto výukového zařízení docházet a využívat ho pro svoji výuku," dodala.