Muzeum Karlovy Vary a jeho pobočky zvou na výstavy, stálé expozice i zajímavé přednášky

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 16. březen 2023 07:00
Muzeum Karlovy Vary a jeho pobočky zvou na výstavy, stálé expozice i zajímavé přednášky Ilustrační foto: web karlovy_vary.cz

Muzeum Karlovy Vary pořádá v tomto týdnu dvě přednášky s historickými tématy - ve čtvrtek 16. března v karlovarském muzeu s názvem "Podsvětní policie boha mrtvých - ochranní démoni v šachtových hrobkách v Abúsíru" a  v sobotu 18. března v muzeu Královská mincovna v Jáchymově to bude přednáška "Liščí vrch u Velichova a ostatní slovanské hrady Karlovarska".

Muzeum Karlovy Vary (Nová louka 23, Karlovy Vary)

V přednášce Podsvětní policie boha mrtvých se Renata Landgráfová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zaměří  na egyptská božstva – démony, ale i další ochránce tak, jak se s nimi egyptologové setkávají v abúsírských šachtových hrobkách Sajsko-perské doby. S každou mumifikací těla zemřelého byla každá balzamovaná část těla rituálně navracena zemřelému a noc po ukončení mumifikace, kdy nehybné mrtvé tělo čekalo na pohřeb, představovala obzvláště nebezpečné období, kdy bylo tělo ohrožováno všemožnými nepřátelskými silami. K ochraně těla sloužil rituál noční vigilie, během nějž byli vzývání různí ochranní bohové – démoni. Ti byli rovněž zvěčňováni v pohřebních komorách poblíž mumie zemřelého, kde ji chránili na věky. Přednáška začíná 16. března v 17:00.

Ve čtvrtek 23. března začíná v muzeu výstava Zaostřeno na: „Publikace podpořené Karlovarským krajem“. Výstava představuje publikace v letech 2018, 2019, 2021 a 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje, který každoročně přispívá na vydávání různých neperiodických publikací prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací“. Vydávání je důležité pro rozvoj kultury a památkové péče v regionu. Kvalitu podpořených publikací zajišťuje přísný proces výběru témat. Knihy informují o městech, městečkách a obcích kraje, o jejich architektuře, událostech a osobnostech. V kraji je také bezpočet zajímavých a výjimečných míst a Karlovarský kraj napomáhá tímto způsobem k jejich prezentaci. Při vydávání publikací nejsou opomíjeni ani dětští čtenáři. Všechny vystavené publikace jsou pro návštěvníky připravené také k volnému nahlédnutí.
Vernisáž se koná 22. března v 17:00. Výstava potrvá do 14. května.

Historie a příroda Karlovarska je stálá expozice, která byla připravená ke 150. výročí existence muzea. Přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Expozice ve druhém patře představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet vlastníma rukama.

Muzeum Královská mincovna Jáchymov (Náměstí Republiky 37, Jáchymov)

V přednášce Liščí vrch u Velichova a ostatní slovanské hrady Karlovarska v Královské mincovně představí Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti opevněné osídlení Liščího vrchu u Velichova na úpatí Krušných a Doupovských hor, které patří ke vzácným památkám našeho kraje na období raného středověku, v němž se formuje nepřetržité osídlení celého Karlovarska trvající dodnes. Společně s ostatními lokalitami Horního Poohří poskytují obrázek o tomto dynamickém období a jeho vazbách na okolní regiony. Lokalita je od poloviny 20. století chráněnou kulturní památkou, přesto dlouho panovaly spory o samotném časovém a kulturním zařazení zdejšího opevnění, stejně jako rozsahu a intenzitě osídlení. Právě získání odpovědí na tyto otázky je hlavním cílem současných výzkumů, které zde Národní památkových ústav, ú. o. p. v Lokti od r. 2019 v rámci své vědecké činnosti provádí.
Přednáška začíná 18. 3. v 17:00.

Stálá expozice Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je  výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Rozdělená je do několika tématických sekcí a prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního života.

Knihovna Muzea Karlovy Vary (Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary) nabízí badatelům publikace o obecných dějinách, dějinách umění, specializované fondy starých tisků, historické balneologické spisy a pojednání o karlovarské léčbě, geologii, hornictví a regionální fond o historii a přírodě kraje západočeských lázní. Vlastivědné publikace o Karlových Varech, národopisné spisy, turistické průvodce, adresáře, obrazové publikace a seznamy lázeňských hostů, jež jsou specifikem karlovarského písemnictví.
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00.