Můj život je bytostně spojen s univerzitou a medicínou, říká kandidátka na rektorku Univerzity Karlovy

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 2. říjen 2021 10:08
Můj život je bytostně spojen s univerzitou a medicínou, říká kandidátka na rektorku Univerzity Karlovy Milena Králíčková (vpravo) Foto: ZČU Plzeň

Současná prorektorka univerzity pro studijní záležitosti profesorka MUDr. Milena Králíčková, Ph. D., se mimo jiné zabývá studiem časné embryogeneze a neplodností. Je vedoucí jednoho z výzkumných programů Biomedicínského centra, které úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Plzeň. Proč se tato milá vedoucí Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni rozhodla kandidovat na rektorku Univerzity Karlovy?

Profesorka Milena Králíčková je empatická, zodpovědná a vstřícná žena. Dnes je celosvětově uznávanou plzeňskou vědkyní, lékařkou a pedagožkou. Stačilo přitom málo, a byla by z ní matematička. Několik měsíců před studii zvažovala, zda jít cestou milované matematiky a přihlásit se na učitelský studijní program na Matematicko-fyzikální fakultě UK, čímž by následovala dráhu maminky, nebo zda jít ve šlépějích otce a přihlásit se na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni.

Její vnitřní boj skončil v den před ukončením termínu k podání přihlášky. Rozhodla se a přihlášku podala na medicínu. „Nikdy v životě jsem toho nelitovala a od té doby, od toho okamžiku rozhodnutí, je můj život s naší univerzitou a s medicínou bytostně spojen,” potvrzuje Milena Králíčková. A v medicíně je opravdu špičkovou odbornicí. Letos je deset let vedoucí Ústavu histologie a embryologie a za vedení projektů, které napomáhají léčbě neplodnosti, obdržela v roce 2019 Cenu města Plzně. S univerzitou je spojená už třicet let. S velkou chutí a vervou jí chce sloužit dál. V květnu proto oznámila kandidaturu na funkci rektorky Univerzity Karlovy (UK) pro funkční období 2022–2026 s termínem voleb 22. října 2021.

Usilovat o pozici rektorky se rozhodla po důkladném uvážení s cílem navázat na řadu úspěšně započatých aktivit, a zároveň posílit oblasti například v elektronizaci a digitalizaci, zvyšování efektivity vnitřních postupů a komunikace, a snižování administrativní zátěže. „Univerzita Karlova pro mě vždy byla, je a bude na prvním místě mého pracovního života. Chci jí pomoci, aby tato noblesní dáma obstála i v 21. století a byla na prvním místě v myslích uchazečů, srdcích studentů i svých zaměstnanců i na předních příčkách v ratingových žebříčcích,” říká profesorka Milena Králíčková.

Podle jejích slov má Univerzita Karlova potenciál být mezi prestižními evropskými i světovými univerzitami. Univerzita se musí v příštích letech vypořádat s následky pandemie a zároveň nestagnovat. Za čtyři roky vidí UK zase o kus blíž k prestižním univerzitám jako je Oxford, Sorbonna nebo třeba Imperial College London.

Za uplynulých více než sedm let měla možnost aktivně komunikovat se všemi fakultami a setkávat se s kolegyněmi a kolegy ze všech součástí a fakult univerzity. „Naslouchat jejich problémům, postřehům a požadavkům mi vždy pomáhalo vidět celý kontext problematiky, kterou jsem řešila,” říká Králíčková.

Případné zvolení na pozici rektorky UK by ukončilo její vedení Ústavu histologie a embryologie

O osud ústavu nemá vůbec strach. Jak říká, v okruhu jejích kolegů jsou minimálně tři zralé a vynikající osobnosti, které jsou schopné ústav převzít a dál kvalitně vést. Čas na výzkumnou práci bude mít také omezený. Ale jak sama popisuje, vědecká témata realizuje vždy v rámci kvalitního týmu, nikoliv sama. Celý život předává své dovednosti a znalosti mladším, otvírá méně rozkoukaným dveře, pomáhá druhým realizovat jejich plány. Tito mladí kolegové pak skvěle rozvíjí to, co sama dělala. To považuje i za svoji silnou stránku – umět se obklopit nadšenými spolupracovníky a srdcaři.

„Jsem připravena univerzitě v nadcházející letech sloužit, abychom společně zkvalitnili výuku, prováděli špičkový výzkum a také zastávali takovou roli ve společnosti, která Univerzitě Karlově náleží, tedy roli nositelky mravních hodnot a také roli instituce, která na základě ověřených dat se společností sdílí podložené vědecké poznatky,” dodává kandidátka na rektora Milena Králíčková, která má velkou podporu i v rodině.

Autor: M. Hallová