Most spojující Valchu s Liticemi prochází rekonstrukcí

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 14. březen 2020 07:37
200313_K_Valse Foto: město Plzeň

Silniční most přes řeku Radbuzu, který spojuje městské části Litice a Valcha, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Součástí stavby bude nový levostranný chodník a úprava části komunikace směrem na Valchu. Současně bude vybudováno i nové veřejné osvětlení. Stavbu realizuje Správa veřejného statku města Plzně.

Samotný most byl uveden do provozu v roce 1972 v souvislosti s dokončením vodní nádrže České údolí  a nahradil dřívější ocelový nýtovaný most z počátku 20. století. Při pravidelných kontrolách byly v nosné uzavřené konstrukci, opěrách i uložení mostu zjištěny závady, které se postupně zhoršovaly a vyústily ve snižování nosnosti mostu až na současných 12 tun.

Na základě analýzy možností obnovy byla jako nejvhodnější zvolena výměna nosné konstrukce. Po snesení stávající konstrukce budou upraveny hlavy pilířů a na ně osazeny  nové prefabrikáty – nosníky ve tvaru T. Nosníky budou spřaženy železobetonovou deskou.  Finální povrch vozovky na mostě bude živičný. V průběhu výstavby bude řešena i sanace spodní stavby mostu. Z toho důvodu dojde k nutnému snížení hladiny vodní nádrže České údolí od 1. září 2020.

Kromě toho bude vybudován nový chodník nejen na mostní konstrukci, ale i v nájezdech k mostu v celkové délce zhruba  370m.

Začátkem března začala dlouhodobá uzavírka komunikace K Valše.  Stavba za 46 milionů korun by měla být dokončena v listopadu 2020. Náhradní trasu pro chodce představuje nová lávka přes Radbuzu nad jezem.