Mikroregion lhal při žádosti o certifikát

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 22. říjen 2020 13:35
Modrava Turisté a informační centrum na Modravě

Mikroregion Šumava západ přišel o destinační certifikaci, kterou získal od CzechTourismu, a která je zárukou kvalitních služeb v regionu. V praxi to může znamenat, že přijde o nemalé peníze. Na to, že vedení mikroregionu lhalo, se přišlo náhodou, když si o certifikaci pořádal další mikroregion Turistická oblast Pošumaví. Ukázalo se totiž, že se jejich území překrývají, a to je špatně. Šumava západ si může požádat o nový certifikát, ale musí odstranit nedostatky. Jenže z jeho strany je patrná nechuť něco napravovat.

Jaroslav Tachovský, předseda koordinační rady Mikroregionu Šumava-západ a Helmut Vogl, starosta a mluvčí ILE Nationalpark Gemeinden

Jedná se o certifikát DMO, tedy certifikát Oblastního destinačního manamegentu. V případě mikroregionu Šumava západ měl platnost do prosince. Certifikační komise CzechTourismu mu ho ale předčasně odebrala. Důvodem bylo, že v mikroregionu byly zahrnuty i obce, které o tom nevěděly.

„Ta společnost, která měla licenci, bohužel nesplnila podmínky. Měla moc velký kilometrový rozsah, který neodpovídal velikosti a byly tam nějaké přesahy v rámci i dalších destinačních společností. Proto ta licence, která jim byla vydaná, jim byla odejmuta. A teď záleží především na panu Tachovském, který má na starosti právě tento destinační manamegent na Šumavě, aby požádal znova a doložil ty podmínky. A doložil všechno tak, jak má a aby to bylo pravdivé a pak nebrání nic tomu, aby dál fungovali,“ řekl náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Předseda koordinační rady mikroregionu Jaroslav Tachovský ale tvrdí, že není co napravovat. „My nepotřebujeme nic napravovat jako. Jako nevím, jak jste přišel na to přišel, že se stala nějaká chyba, že potřebujeme něco napravovat? My nic nepotřebujeme napravovat. Destinace funguje a naprosto marginární věc je ta, jestli jsme registrovaní nebo nejsme, nebo tedy certifikovaní, protože pokud přijede sto, milion a půl nebo půl milionu turistů, který se objeví na Modravě, tak ani jeden se neptá na to, jestli Šumava má nějakou certifikaci,“ reagoval na to předseda koordinační komise mikroregionu Jaroslav Tachovský.

Jenže úkolem destinačního manamegentu je tyto turisty rozptýlil po celém regionu a ne je koncentrovat na Modravě, kde je sídlo mikroregionu. Modrava připomíná spíše velké parkoviště. Modrava bohatne a ostatní obce jsou stále chudé. Navíc Jaroslav Tachovský hospodaří s veřejnými prostředky, takže by se měl postarat o nápravu a ne se snažit celou věc ututlat. O tom, že mikroregion přišel o certifikaci nevěděl například ani klatovský starosta. „Tuto informaci zatím nemám. V těchto dnech nebo týdnech pochopitelně zasedání mikroregionu nebylo a já očekávám, že se dozvím podrobnější záležitosti od vedení mikroregionu v následujících dnech,“ doslova reagoval Rudolf Salvetr, když se to od nás dozvěděl.

Stejně tak se tuto informaci dozvěděl od nás i sušický starosta Petr Mottl. Od zastupitele města Pavla Javorského, který je zároveň zastupitelem Plzeňského kraje, jsme se ale dozvěděli, co to pro mikroregion znamená. „Je to důsledek té duplicity obcí samozřejmě. Znamená to, že v podstatě nedostane jakoby oblast dotace od CzechTourismu. A znamená to pro ně samozřejmě problém v tom, že v podstatě ztrácí jakoby to území. To znamená, že oni měli před časem na Běšiny napojené Klatovy a myslím si, že to už bylo dost nešťastné řešení z mého pohledu. A teď to padlo všechno. Takže, je to na něm, jak se k tomu postaví. Já si myslím, že by se k tomu měl vyjádřit pan Tachovský,“ vysvětlil Pavel Javorský.

Podle vyjádření z Odboru cestovního ruchu Plzeňského kraje může mikroregion o certifikát v listopadu požádat znovu, pokud odstraní nedostatky. Zatím to ale vypadá, že ten o to nemá zájem. „Já jako nevím, proč bych se měl vyjadřovat k tomu, že jestli budeme žádat nebo nebudeme žádat o certifikaci a proč bych měl napravovat něco, o čem si myslím, že napravovat nemusím.“ tak zněla reakce Jaroslava Tachovského.

Do věci se vložil i náměstek hejtmana Ivo Grüner, do jehož gesce toto spadá. Řekl následující: „My bychom byli strašně rádi, aby to fungovalo. Podle mých informací Plzeňský kraj prostřednictvím vedoucí oddělení cestovního ruchu bude iniciovat schůzku tak, aby tu žádost opravdu podali, protože by bylo velmi nešťastné, aby ten region, který je fakticky jakoby největším lákadlem pro turisty z celé České republiky i ze zahraničí, to znamená Šumava, přišel o možnosti prezentování a o možnosti využití finančních zdrojů nejenom z České republiky, ale i z Evropské unie.“

Proč je ale patrná nechuť vedení mikroregionu Šumava západ problém řešit? Odpověď zná krajský zastupitel Pavel Javorský: „Prostě berte to tak, že v podstatě on musí dělat marketing, strategie, tyhle ty věci. K tomu ho ta certifikace vlastně svazuje. A to je to, do čeho se jim nechce. Oni vlastně si to starostové dali dohromady a řekli si, že v podstatě jim to nic, jakoby v uvozovkách, tolik nepřináší. Takže se raději vzdají možnosti čerpání. No a že v podstatě ti turisté sem jezdí stejně tak, jako tak.“

Každopádně v tomto světle se jeví chování vedení mikroregionu Šumava západ jako nestandardní, na které mohou doplatit ostatní malé destinace. Od příštího roku totiž musí žádat o peníze z ministerstva pro místní rozvoj přímo a nikoliv prostřednictvím Plzeňského kraje. A bez certifikace regionu Šumava západ to nepůjde.

Fotogalerie