Město uctilo památku válečného letce Antonína Lišky. Od jeho úmrtí uplynulo již čtvrt století

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 4. prosinec 2023 16:44
Město uctilo památku válečného letce Antonína Lišky. Od jeho úmrtí uplynulo již čtvrt století Foto: plzen.eu

Položením květin u pamětní desky na domě v Mánesově ulic si město Plzeň připomnělo, že před pětadvaceti lety zemřel stíhací pilot RAF, čestný občan města Plzně, generálmajor Antonín Liška.

Antonín Liška se narodil 14. července 1911 v Hromnicích na severním Plzeňsku. Vystudoval Učitelský ústav a poté Vojenskou akademii v Hranicích a Prostějově. V srpnu 1939 přešel tajně hranice do Polska, po jeho pádu se dostal se skupinou pplk. Ludvíka Svobody do Sovětského svazu. Odtud byl odvelen do Francie. Ta však v té době už neměla o naše letce zájem a Liška spolu s dalšími piloty absolvoval dramatickou několikaměsíční cestu přes Turecko, Egypt, Indii a potom kolem břehů Afriky do Velké Británie. Zde přistáli ve dnech, kdy zrovna začínala letecká bitva o Británii. Antonín Liška byl zařazen k 1. britské peruti, později ke slavné 312. čs. stíhací peruti. V jednom z leteckých soubojů byl těžce raněn. Při dlouhém pobytu v nemocnici vznikly zápisky, které se staly základem pro jeho pozdější knihy.

Po rekonvalescenci absolvoval Liška kurs operačních kontrolorů, stáž u Hlásného sboru, a nakonec školu dopravního letectva. Pracoval na velitelství dopravního letectva jako styčný důstojník. Po návratu do Československa byl zařazen do nově vytvořeného Leteckého dopravního pluku jako zástupce velitele, později jako velitel. Létal mimo jiné s ministrem zahraničí Janem Masarykem.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl v roce 1949 z armády bez důvodu propuštěn. Pracoval jako prodejce automobilů, mlékař nebo parketář, později byl zaměstnán v konstrukčním útvaru Hutního projektu Plzeň a ve Škodovce (tehdy závody V. I. Lenina) jako odbytový pracovník.

Napsal několik knih (Cesty mužů, Jak se plaší smrt, Stíny na obloze: Příběhy ze života československých letců v poslední válce). Scenárista Zdeněk Svěrák s ním konzultoval scénář k filmu Tmavomodrý svět.

Antonín Liška získal Československý válečný kříž, historickou pečeť města Plzně a Cenu města Plzně, byl čestným předsedou Aeroklubu Plzeň - Letkov.

Zemřel v Plzni 3. prosince 1998. Pohřben je v rodných Hromnicích, kde je také jejich čestným občanem. V Plzni má pamětní desku v Mánesově ulici na domě, v němž žil.