Město Plzeň odmítá nařčení ohledně dopouštění vody do Boleváku a vyzývá k omluvě

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 17. září 2022 17:30

Statutární město Plzeň v pátek 16. září informovalo o spuštění nového systému na napouštění vody do Velkého Boleveckého rybníka. V souvislosti se slavnostním spuštěním tohoto díla se na sociální síti objevily informace o tom, že Plzeň při prezentaci díla nepoužila vodu z řeky Berounky, ale „pitnou vodu odebranou z vodovodu“.

Plzeň se proti takovéto informaci ohradila prostřednictvím svých webových stránek a oficiálního facebookového účtu. Ve svém prohlášení vyzývá starostu devátého městského obvodu Plzeň - Malesice, pana Aleše Tolara Aleš Tolar, aby se zdržel šíření daných, hrubě nepravdivých údajů, které poškozují město Plzeň a hrubě a nemravně manipulují s míněním občanů města Plzně.

"V tomto smyslu město Plzeň vyzývá pana Aleše Tolara, starostu devátého městského obvodu Plzeň - Malesice, aby neprodleně odstranil svůj nepravdivý příspěvek na dané téma nazvaný „Proč nám lžou?“ ze svého profilu na sociální síti a za šíření této hrubě nepravdivé informace se na daném profilu sociální sítě neprodleně omluvil. V opačném případě bude město Plzeň bohužel nuceno, k ochraně své pověsti a ochranně svých občanů, podniknout příslušné právní kroky," uvádí ve své zprávě město Plzeň.

Město Plzeň v této souvislosti odkazuje na dálkově přístupný elektronický profil zadavatele města Plzně, na kterém je od 20. ledna 2022 veřejně k dispozici celý projekt provedení díla, včetně celé technické a výkresové dokumentace. "Již z této projektové dokumentace je zcela zřejmé, že dílo doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka – jímání, úpravna vody a přívodní potrubí, není jakkoliv napojeno na městský, ani jakýkoliv jiný vodovodní řad s pitnou vodou a že jediným zdrojem pro jímání vody je řeka Berounka," stojí dále v prohláší města Plzně.

"Dle daného projektu bylo nejen dílo zpracováno, ale též samozřejmě zhotoveno a věcně a místně příslušným úřadem uvedeno do provozu. Je tedy velice smutné, že namísto jasných technických fakt jsou volenými představiteli městského obvodu prezentovány zjevně nepravdivé údaje, mající za následek neslušnou manipulaci s veřejností a vyvolání obav o provoz jejich oblíbených rekreačních míst a o systém nakládání s vodními zdroji," pokračuje ve svém prohlášení město Plzeň.

"Již při slavnostní prezentaci díla primátor města Pavel Šindelář média informoval, že vytrvalé deště posledních dní zkalily vodu v řece Berounce, odkud se čerpá voda do úpravny vody v areálu čistírny odpadních vod. Doplňování vody do oblíbeného rekreačního rybníku tedy teď aktuálně není možné, neboť by došlo ke zničení membrán úpravny. Doplňování se spustí v okamžiku, kdy opadne zakalení a povolí to naměřené hodnoty. Do Boleveckého rybníku tak byla v pátek 16. září symbolicky puštěna již dříve z řeky přečištěná voda, a to ze zásobníku, který je součástí uzavřeného systému díla, do kterého byla voda z Berounky akumulována v předchozích dnech, kdy probíhaly finální zkoušky systému. Čerpání pitné vody z městských vodovodních řadů do tohoto díla není technicky možné, neboť dílo není na takové řady napojeno," uzavírá.

Související články