Londýnské nakladatelství vydalo publikaci 50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni.

Zveřejněno v Kultura
Od - úterý, 24. květen 2022 14:06
Londýnské nakladatelství vydalo publikaci 50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni. Foto: Západočeská galerie

Druhou publikaci vydala Západočeská galerie v Plzni v prestižním londýnském nakladatelství Scala Arts & Heritage Publishers, které prezentuje sbírky předních světových galerií a muzeí. Publikace 50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni představuje jednu z nejlepších kolekcí tohoto zaměření v Čechách z období mezi roky 1909 a 1938. Slavnostní představení publikace se uskutečnilo v pátek 20. května ve výstavní síni ZČG Masné krámy. 

Sbírku českého kubismu ZČG založil její první ředitel Oldřich Kuba, který velmi dobře znal tvorbu české meziválečné avantgardy, ale i výtvarnou scénu padesátých a šedesátých let 20 století. Fascinován byl zejména pracemi Bohumila Kubišty a Emila Filly. Právě díky jeho úsilí má galerie ve svých sbírkách jejich nejzásadnější díla. V publikaci jsou vedle Kubišty a Filly zastoupeni svými malbami například Václav Špála, Josef Čapek, František Muzika, Jan Zrzavý, sochami a reliéfy pak zejména Otto Gutfreund.

„Pro Plzeňský kraj je velmi důležité vědět, že za tak významnou organizací, kterou na poli kultury Západočeská galerie v Plzni je, stojí kvalitní tým odborníků. Sbírka děl českého kubismu je unikátní a především díky precizní práci kolektivu galerie pod vedením Romana Musila je veřejnost tzv. v obraze, ví, jaké skvosty v Plzni máme. Tím bych rád poděkoval všem, kteří se o naše cenné sbírky v galerii starají a svou prací dělají kraji i galerii samotné skvělé jméno," uvedl Libor Picka, radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Podle ředitele Západočeské galerie Romana Musila je sbírka českého kubismu tím nejlepším, co v depozitářích galerie má. "Bohužel tato kolekce není k dispozici veřejnosti, protože Západočeská galerie nemá jako jediná v ČR stálou expozici. Vážím si spolupráce s nakladatelstvím Scala, které nás inspirovalo k přípravě této publikace; jejím vydáním naše společná práce zdaleka nekončí. Díky distribuční síti nakladatelství se kolekce ZČG dostane do povědomí i v zahraničí," dodal.