×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10008

Kůrovec v rokycanských lesích je na ústupu, ukázalo satelitní snímkování

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pátek, 13. říjen 2023 13:06
Kůrovec v rokycanských lesích je na ústupu, ukázalo satelitní snímkování Zdroj: město Rokycany

Lesy města Rokycan, s 3650 hektary porostů pátý největší vlastník obecních lesů v ČR, zaznamenaly výrazný pokles stromů napadených kůrovcem. Odhalilo jim to druhé letošní satelitní snímkování na všech polesích. Odkrylo jen šest ohnisek, za něž se považují tři a více napadených stromů. Při vůbec prvním snímkování v červenci objevili lesníci 30 nových ohnisek a 70 míst k prověření.

„Při druhém snímkování z konce září se nám potvrdilo šest ohnisek kůrovce, z toho jsou dvě v polesí Cháchov. O těchto ohniscích jsme věděli a už probíhala těžba. Zbylá čtyři ohniska jsou v polesí Kotel. Při prvním satelitním snímkování jsme měli nejvíce ohnisek v polesí Žďár. Dále máme 15 míst k prověření, ze země ale nejsou ještě vidět závrty kůrovce. Místa k prověření nemusí znamenat jen napadení od kůrovce, ale může se jednat o stromy suché, což je značně pravděpodobné, nebo napadené houbou. Oproti červencovému snímání se jedná o značný pokles a věříme, že kůrovec v našich lesích je již na ústupu. Vrchol u nás byl v loňském roce. Stav našich lesů a výskyt kůrovce jsme také v minulém týdnu kontrolovali pomocí rekognoskačního letu s odletem z Líní, kdy jsme si daná ohniska potvrdili. S 30 ohnisky z minulého snímání jsme začali okamžitě pracovat. Vykáceli jsme napadené stromy, a především se rychle odvezly z lesa, aby se kůrovec dále nešířil. Uklidil se také klest z napadených stromů. Do dvou let máme zákonnou povinnost zalesnit holiny, to provedeme již letos na podzim,“ vysvětlil Václav Blecha, jednatel Lesů města Rokycan.

„S kůrovcovou kalamitou se potýkáme v Rokycanech již tři roky. Za loňský rok jsme vytěžili téměř 60 tisíc kubíků dřeva, což je jednou tolik, než je náš běžný roční plán. Letošní těžba je závislá především na kůrovci. Čísla za první tři čtvrtletí jsou ale optimističtější. Máme vytěženo necelých 30 tisíc kubíků dřeva. Za letošní rok počítáme s maximální těžbou 35 tisíc kubíků. Naštěstí se nám letos vyhnula i větrná kalamita. Letošní těžba bude značně nižší, oproti loňské rekordní těžbě,“ uvedl Stanislav Suda, jednatel společnosti Lesy města Rokycan.

První rojení kůrovce v Rokycanech probíhalo v květnu, druhá generace se vylíhla v září. „Nyní záleží, kolik larev přezimuje, jak v kůře, tak i v zemi, a od toho se bude odvíjet kůrovec v následujícím roce,“ doplnil Václav Blecha.

„S kalamitami souvisí také rekordní zalesňování. Při jarním zalesňování jsme vysadili 290 tisíc sazenic na 51 hektarech plochy, z toho bylo 84 tisíc smrku, tedy již jen 30 procent. Nyní nás čeká podzimní zalesňování holin. Použijeme přes sto tisíc obalovaných sazenic. Sázet budeme listnaté i jehličnaté stromy,“ doplnil Václav Blecha. Ročně zalesní rokycanští lesníci až 60 hektarů, z více než poloviny zalesňují jedlemi, modříny a listnatými stromy. Kromě zalesnění musí lesníci na podzim zvládnout natřít stromky proti okusu, opravit oplocenky a připravit vánoční stromky na prodej.

„Lesy města Rokycan hledaly možnost, jak co nejdříve zjistit, kde jsou napadeny další stromy. To se nám nyní daří zjistit díky monitoringu kůrovce ze satelitních dat. Společnost, od které jsme si objednali satelitní snímkování a vyhodnocení dat, nám všechny body zakreslí do lesnických map. My pak všechny osobně prověříme,“ vysvětlil Václav Blecha.

Monitoring kůrovce ze satelitních dat začaly využívat Lesy města Rokycan poprvé letos v červenci. Od společnosti SPACE TREES si objednaly snímky z družice a jejich vyhodnocení. Rozlišení je velmi přesné (30 až 50 cm/pixel). Snímky jsou pořizovány ze speciálního satelitu Sky set. Ze snímků je možné detekovat stromy napadené kůrovcem 20 dní po napadení. „Tedy mnohem dříve než ze země. V pokročilých stádiích napadení kůrovcem se barva jehlic smrku mění ze zelené na žlutou až červenohnědou. Napadení kůrovcem způsobí pokles biochemických a biofyzikálních vlastností porostu, jako například obsah chlorofylu a vody,“ doplnil Václav Blecha. Výstupem společnosti je přesné zakreslení ohnisek i míst k prověření do lesnických map a následné přenesení do aplikace mapy.cz včetně souřadnic.

První snímkování bylo zpracováno k prvnímu rojení kůrovce v polovině července. V září bylo provedeno druhé snímání. Rokycanští lesníci předtím mapovali kůrovce klasicky pochůzkou lesním porostem nebo využívali fotografie z letadel, které nejsou tak přesné.